Eden od njih pravi, da je problem že februarja izpostavil občinskemu redarstvu, naslednji mesec pa je na ta vozila osebno opozoril bližnje redarje in policiste, a se ni zgodilo nič. Zakaj so ti avtomobili lahko tam parkirani nekaj mesecev skupaj in jih nihče ne odpelje, smo povprašali na mestno redarstvo, kjer pa so odgovorili le načelno, da v "primeru zapuščenega vozila na javni površini redar namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh. Če lastnik zapuščenega vozila ne odstrani v roku, ga odstrani izvajalec rednega vzdrževanja cest. Lastnika čaka tudi 250 evrov globe, ker ni upošteval odredbe pooblaščene osebe." Kar pa ne velja za registrirana vozila, ki lahko na parkirišču stojijo tako dolgo, kot to omogočajo cestno-prometni predpisi. Če je parkirišče brezplačno, lahko vozilo tam stoji tudi dalj časa, če pa ni, mora voznik poravnati parkirnino, so povedali na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah.

Mestno redarstvo je sicer lani prijelo 622 prijav domnevno zapuščenih vozil, v prvem polletju letos pa 274. Glede na število prijav in obravnav domnevno zapuščenih vozil na redarstvu ugotavljajo, da ob enaki ali večji prisotnosti mestnih redarjev število zapuščenih vozil upada. To pripisujejo tako večji osveščenosti lastnikov kot tudi povečani aktivnosti redarjev v preteklih letih.