Eden od krajanov (podatke hranimo v uredništvu) nas je opozoril, da so se ključni dogodki zgodili, ko je bil župan Kranja Mohor Bogataj. "Čeprav je imela občina jasne in zapisane usmeritve glede zelenih površin in otroških igrišč, se je zgodilo ravno nasprotno. Na tihem je občina dosegla novo parcelacijo in zelenica je postala gradbena parcela," trdi krajan in opozarja, da gre pri vsem skupaj za izigravanje občanov, ki o vseh postopkih niso bili obveščeni, čeprav so bili ustanovitelji takratne kranjske stanovanjske zadruge, ki je kasneje postala Stanovanjska zadruga Gorenjske.

Sporno zazidljivo parcelo, ki v naravi predstavlja zelenico, je pred časom občina želela prodati. Ko pa sta se dva soseda prijavila kot udeleženca na dražbi, je dražbo Mestna občina Kranj preklicala. Prebivalci Drulovke sedaj s prstom kažejo na Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, ki naj bi jo še vedno obvladoval nekdanji prvi človek kranjske stanovanjske zadruge, ki ni bila nikoli v stečaju. Iz nje je nastalo več pravnih oseb z več računi in čeprav ima Stanovanjska zadruga Gorenjske blokirane račune, njena podjetja nemoteno poslujejo. Samo v Drulovki naj bi bila zadruga še vedno lastnik nekaj hiš in parkirne hiše s 100 parkirnimi prostori. "Našo pozornost je vzbudila poravnava med sedanjo občinsko oblastjo in stanovanjsko zadrugo, ki je prejela 620.000 evrov na poseben račun njenega odvetnika. Nas pa moti, da zadružno premoženje z različnimi postopki prehaja v roke posameznikov, ljudje pa smo pri tem samo opazovalci. Tako ni čudno, da smo lahko tudi ob zelenico v Drulovki," so ogorčeni krajani.

Iskali smo tudi bolj konkretne podatke o sporni zelenici. Izvedeli smo, da sta dva krajana zaradi parcele tožila občino, ker naj bi kršila njune pravice. Spor je končal na sodišču in je zdaj v postopku mediacije, zato nobena stran ne daje podatkov, komu je bilo v interesu, da zelenica postane gradbeno zemljišče.