Če bo zadnje dni v avgusta v skladu s terminskim načrtom opravljen še tehnični pregled, se bo lahko električna energija v omrežje začela oddajati že septembra.

Sončna elektrarna bo na leto proizvedla 187 megavatnih ur elektrike, kar naj bi zadoščalo za preskrbljenost od 30 do 40 gospodinjstev. Postavitev panelov bo stala nekaj več kot 550.000 evrov, od tega bo občina Šempeter - Vrtojba prispevala le slabih 94 tisočakov, preostali znesek pa bo poravnan iz tako imenovanega švicarskega sklada. Dodatnih 360.000 evrov predstavlja strošek postavitve protihrupne ograje, pri čemer sta si znesek delila občina in Dars.

"Občina bo dejansko kompenzirala električno energijo. Kolikor jo bo oddala v omrežje, toliko jo bo po drugi strani porabila zase - za javno razsvetljavo. Če je želela dobiti polno podporo Švicarjev, se je morala namreč zavezati, da ne bo proizvedla več elektrike, kot jo sama porabi, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do posega na trg," je pojasnil Leban in dodal, da bo kljub temu in napovedanim znižanjem cene električne energije šempetrsko-vrtojbenska občina zaslužila. Koliko, ni znal napovedati, dejal je le, da naj bi se investicija občini povrnila najkasneje v petih letih.

Župan občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk pa že napoveduje, da bo denar, ki ga bo občina zaslužila s prodajo elektrike, namenila za razvoj občinske infrastrukture. Povedal je še, da bo občina, preden bo lahko začela opravljati dejavnost proizvodnje in prodaje električne energije, dopolnila še občinski statut.