Novela zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je začela veljati konec julija, na novo ureja subvencioniranje prevoza dijakov in študentov. Uvaja namreč splošno subvencionirano mesečno vozovnico, katere cena je odvisna od razdalje prevoza, in mesečno vozovnico za deset voženj, za katero bo treba odšteti 15 evrov.

Po novem bodo do subvencije prevoza upravičeni vsi dijaki in študenti ne glede na njihov gmotni položaj, prejemniki državne in Zoisove štipendije pa ne bodo več dobivali dodatka za prevoz. Pravico do subvencioniranega prevoza bodo lahko uveljavljali dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj pet kilometrov od izobraževalne ustanove.

Novela sicer ureja le medkrajevni prevoz, vendar se je ministrstvo za infrastrukturo in prostor do zdaj že dogovorilo za sodelovanje z izvajalci javnega mestnega potniškega prometa v mestnih občinah Ljubljana in Maribor. To pomeni, da bo imel upravičenec na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu pravico tudi do brezplačne uporabe mestnega prometa v teh mestih.

Subvencionirane mesečne vozovnice dijaki in študenti pri izvajalcu medkrajevnega prevoza potnikov lahko kupijo v predprodaji od 27. avgusta, in sicer s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa. Vloge za subvencijo lahko upravičenci pri prevoznikih vlagajo od ponedeljka dalje.

Kot je za STA pojasnil v. d. generalnega direktorja direktorata za promet na ministrstvu za infrastrukturo in promet Bojan Žlender, je prihodnji teden namenjen predvsem temu, da ga upravičenci izkoristijo za pripravo potrebnih dokumentov, potrdil in vloge. Dijake in študente tako poziva, naj vse pravočasno pripravijo in si zagotovijo subvencijo še pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta.

Po navedbah Žlendra morajo upravičenci poleg subvencionirane medkrajevne mesečne vozovnice imeti tudi upravičen razlog za brezplačno vozovnico za mestni potniški promet. Če namreč dijaku ali študentu dostop do kraja izobraževanja zagotavlja že medkrajevna vozovnica, za mesečno vozovnico v mestnem potniškem prometu ni potrebe.

Glede dogovorov z ostalimi ključnimi univerzitetnimi središči in mestnimi občinami je Žlender dejal, da novogoriška občina operativno ni bila toliko nujna predvsem zato, ker ima urejen brezplačen mestni potniški promet za vse potnike. Presenetilo pa jih je, da niso dobili odziva Mestne občine Koper. Kaj se je zgodilo, bodo preverjali prihodnji teden, ko imajo predviden tudi sestanek z Mestno občino Kranj.

Ministrstvo bo v stiku tudi z drugimi občinami, saj dijakom in študentom lahko boljše pogoje za uporabo potniškega prometa zagotavljajo le skupaj, je še poudaril Žlender.

Vzorec vloge za subvencioniran prevoz bo od ponedeljka dostopen na spletnih straneh ministrstva za infrastrukturo in prostor ter ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pa tudi na spletnih straneh in prodajnih mestih izvajalcev prevozov.