Kandidat za direktorja mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, najmanj deset let delovnih izkušenj, biti mora strokovnjak na področju dela javne agencije za knjigo in imeti najmanj tri leta vodstvenih izkušenj s področja dela agencije.

Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti tudi program delovanja agencije v prihodnjih petih letih s predstavitvijo prednostnih nalog in razvojne vizije.