Kovačič je zapisal, da so ob ponovnem pregledu oddanih podpisov ugotovili, da je 479 izločenih podpisov berljivih, zato jih je mogoče uvrstiti med potencialno veljavne. Vendar pa ob tem opozarja, da je treba dejansko veljavnost podpisa ugotoviti na upravni enoti oz. na ministrstvu za notranje zadeve.

Dejstvo, da je zakon o poroštvu za izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) stopil v veljavo kljub domnevnim kršitvam postopka za razpis referenduma, je po njegovem mnenju absurdno. "Zakonodajna veja oblasti je v tem primeru v konfliktu interesov. Pred evropskim sodiščem bo taka ureditev pogorela," je zapisal.

Ob tem je dodal, da bodo predmet vsebinske ustavne presoje tudi njihovi argumenti o diskriminiranosti omenjenega zakona do drugih gospodarskih subjektov in malih delničarjev, glede stvarnega neizpolnjevanja zahtev vlade in o odstopanju od fiskalnega pravila z novim zadolževanjem.

Koalicija okoljevarstvenih organizacij in posameznikov Ustavimo Teš 6 je sicer želela izvajanje zakona in posledično graditev Teša 6 preprečiti z referendumom, a so po besedah predsednika DZ Gregorja Viranta v pobudi za zahtevo za razpis referenduma zbrali premalo podpisov. Kot je podatke notranjega ministrstva navedel Virant, je pobudnikom uspelo zbrati le 2151 veljavnih podpisov, za veljavnost pa bi jih moralo biti 2500.