Trend gibanja stopnje brezposelnosti je zelo podoben lanskemu, pojasnjujejo na statističnem uradu. Januarja letos je bila stopnja brezposelnosti 12,5-odstotna, januarja lani pa 12,3-odstotna. Nato je letos v prvi polovici leta upadla na 11,5 odstotka, lani pa se je znižala na 11,4 odstotka. Proti koncu lanskega leta se je nato stopnja registrirane brezposelnosti povišala in decembra presegla 12 odstotkov.

Junija se je glede na prejšnji mesec stopnja registrirane brezposelnosti med moškimi znižala za 0,1 odstotne točke na 10,9 odstotka, medtem ko je stopnja brezposelnosti med ženskami ostala nespremenjena pri 12,2 odstotka.

Kljub temu, da se je stopnja brezposelnosti v pomurski statistični regiji iz januarskih 19,7 odstotka v juniju znižala na 16,7 odstotka, pa to še vedno ostaja regija z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti. Nasprotno gorenjska statistična regija ostaja regija z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki je junija znašala 8,4 odstotka.

Konec junija je bilo v Sloveniji skoraj 815.700 delovno aktivnih oseb, kar je več kot 1200 oseb manj kot v prejšnjem mesecu in približno 13.500 manj kot junija lani. Pregled delovno aktivnih po dejavnosti sicer kaže, da se je število delovno aktivnih najbolj znižalo v gradbeništvu (za okrog 450 oseb) in v predelovalnih dejavnostih (za več kot 400 oseb), občutneje pa se je znižalo tudi število delovno aktivnih v dejavnosti izobraževanje (za več kot 300 oseb).

Znižalo se je predvsem število delovno aktivnih moških (za skoraj 800 oseb), medtem ko je bilo znižanje števila delovno aktivnih žensk nekoliko manjše (za malo manj kot 450 oseb).