Pogajanja o prenovi direktive o delovnem času so se pričela decembra 2011. Po določilih Pogodbe o delovanju Evropske unije se mora Evropska komisija posvetovati s predstavniki delodajalcev in delojemalcev, preden predlaga kakršnekoli spremembe zakonodaje na socialnem področju, vključno z delovno zakonodajo. Evropski socialni partnerji se lahko sporazumejo, da se bodo sami pričeli pogajati o morebitnih spremembah zakonodaje. Prav tako imajo avtonomno pravico glede vsebine in strukture pogajanj. Za pogajanja imajo devet mesecev časa, vendar se lahko to obdobje podaljša, če se predstavniki delavcev, delodajalcev in Evropska komisija glede tega strinjajo.


Poglavitne organizacije delodajalcev na evropski ravni so BusinessEurope, CEEP(Evropski center delodajalcev in podjetij na področju javnih storitev) ter UEAPME (Evropsko združenje obrtnih, majhnih in srednje velikih podjetij), delavce pa zastopa ETUC (Evropska konfederacija sindikatov).