Sodišča v času sodnih počitnic niso vročala sodnih pisanj, procesni roki pa niso tekli. Če je bilo v tem obdobju kljub temu vročeno sodno pisanje, začnejo procesni roki teči danes.

V času sodnih počitnic je sicer nemoteno potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov ter predlogov za izvršbo preko Centralnega oddelka za verodostojno listino, vendar se sklepi strankam niso vročali, razen v zadevah zavarovanja.

S koncem sodnih počitnic se tako na sodišča vračajo tudi odmevnejša sojenja. V začetku septembra se na ljubljanskem okrajnem sodišču nadaljuje sojenje v zadevi Patria, še pred tem pa bo na zatožno klop ponovno sedlo 17 obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik.

V zadevi Balkanski bojevnik naj bi se sojenje zaključilo do konca novembra, ko bo minilo dve leti od vložitve obtožnice. Po zakonu o kazenskem postopku se pripor zoper obtožene odpravi, če sodba v tem času ni izrečena.