Čeprav si v mislih glavnina izdela dovolj natančen scenarij, ga kasneje mnogim ne uspe uresničiti. Zdravniki in psihologi ugotavljajo, da predvsem iz treh razlogov:

• ker ne upoštevajo svojih telesnih, duševnih/intelektualnih in socialnih omejitev,

• ker si ne zagotovijo ustrezne podpore (domačih, prijateljev, kolegov, sodelavcev, vodilnih),

• predvsem pa zato, ker so prepričani, da bodo lahko brez velikih sprememb dosegli vse, kar so si zadali.

Veliki in pomembni dosežki terjajo spremembo razmišljanja, obnašanja in delovanja - preskok na novo, višjo raven oziroma prehod na nova področja. Ko gre za uresničevanje ciljev (učnih/študijskih, poklicnih, družabnih ali zasebnih), je ključno predvsem spreminjanje navad in običajev ter sprotno prilagajanje okolju, razmeram in dogajanju v njem. Skupina ameriških strokovnjakov, ki preučujejo navade uspešnežev, ugotavlja, da se najbolj prodorni in obetavni ne obremenjujejo z rutino, marveč uživajo v novostih in spremembah, nepredvidljivosti in presenečenjih oziroma negotovosti.

Tradicionalisti vs. uspešneži

V okviru poglobljene študije so Američani opazovali prostovoljce pri pospravljanju postelje in jutranji toaleti. Tradicionalisti, ki so bili prepričani, da se jim uspeh nenehno izmika in da svojega življenja ne živijo tako, kot si želijo, so bili zbegani že, če so morali posteljo postiljati z nasprotne strani kot običajno, pa tudi v kopalnici so naravnost ponoreli, če je iz pipe za toplo vodo pritekla mrzla. Uspešneži pa so se postiljanja z nasprotne strani navdušeno lotili s kančkom nepogrešljivega humorja in se poskušali pri tem čim več gibati ter zabavati, ob mrzli vodi so pomislili na Eskime, ki si vsak dan umivajo zobe z ledeno vodo, na prednike, ki niso poznali bojlerjev in daljinskega ogrevanja, na revne, ki nimajo kopalnic oziroma tople vode… Pri tem so se počutili hvaležne za vse, kar si lahko kupijo sami in zagotovijo s svojim delom. Glavnina je tudi intenzivno razmišljala, kako bi si do večera, ko si bo spet treba umiti zobe, zagotovili lonec tople vode - problema so se lotili inovativno - vse to so počeli med ščetkanjem. Za uspešneže je med drugim značilno tudi, da znajo in zmorejo početi več stvari naenkrat, ne da bi jih to obremenjevalo oziroma jim povzročalo stres.

Človek, ki hoče uspeti, mora najprej prerešetati svoje navade in razvade, svoje običaje in rituale, ugotoviti, kateri ga ovirajo oziroma onemogočajo, in jih opustiti oziroma nadomestiti z novimi, bolj spodbudnimi. Navade, ki niso povsem slabe, pa je smotrno nadgraditi, dopolniti in kombinirati z elementi, ki vodijo do uspeha.