Varnost se mora zagotavljati tudi s predhodnimi in rednimi pregledi opreme

V soboto okoli 13. ure je namreč delavec padel z gradbenega odra z višine približno osmih metrov in utrpel zelo hude poškodbe glave in praktično vseh delov telesa. Kot navaja Rančigaj, ki je ob tem opravil inšpekcijski pregled, je poškodovani še vedno v življenjski nevarnosti, če bo preživel pa bo imel zagotovo hude trajne posledice.

Oder za obnovo fasade je bil postavljen na tovarniškem dvorišču tako, da je bil nekako skrit mimoidočim. "Sicer bi moral pomanjkljivosti konstrukcije, ograje odra in nastopnih površin že od daleč opaziti vsakdo, ki je vsaj minimalno poučen o varnostnih ukrepih pri gradbenem delu na višini," ugotavlja inšpektor.

Ne le v tem primeru, ampak tudi na splošno na inšpektoratu za delo ugotavljajo, da delodajalci že v osnovi ne upoštevajo zahtev uredbe, ki predpisuje, da se mora varnost zagotavljati tudi s predhodnimi in rednimi pregledi opreme. To mora delodajalec storiti pred dajanjem opreme v obratovanje ali uporabo. "Pozablja se tudi na dejstvo, da se nevarnost povečuje, kadar na delovišču sodeluje več delodajalcev in samostojnih podjetnikov," še dodajajo v inšpektoratu.

Zidarske odre mora večkrat pregledati vodja posameznih del

Zidarski odri morajo biti sicer v skladu s predpisi ustrezno načrtovani, postavljeni in vzdrževani, da se ne zrušijo ali nehoteno premaknejo. Delovni odri, prehodi, dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani, zavarovani in uporabljeni tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in niso izpostavljeni padajočim predmetom.

Zidarske odre mora večkrat pregledati vodja posameznih del. Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na višini in pod neposrednim nadzorom vodje posameznih del, navajajo v inšpektoratu.

Predpisi med drugim določajo tudi, da mora biti varnostna ograja na odrih visoka en meter, pri dnu varnostne ograje pa mora biti na notranji strani vertikalnih stebričkov poln varovalni rob visok najmanj 15 centimetrov.

Tudi v omenjeni sobotni nesreči do padca delavca po trditvah inšpektorata najverjetneje ne bi prišlo, če bi bile na tem odru izpolnjene vsaj zgoraj naštete zahteve. "Takšen improvizirani gradbeni oder pa je kot past za delavca, saj je že najmanjša nepozornost usodna," je zapisal Rančigaj.

Kot je še pojasnil, so delodajalca oglobili in mu prepovedali nadaljnje delo, zoper odgovorne pa bo podana tudi kazenska ovadba.