"Obratujemo z vsemi razpoložljivimi količinami. V normalnih pogojih lahko zagotovimo iztok 200 litrov na sekundo, zdaj je ta okoli 110 litrov, skoraj pol manj. Za zdaj to zadostuje, težave pa znajo nastati septembra, ko se bo znova zagnala novomeška industrija," je razložil Zorko in dodal, da lahko ob še enem sušnem mesecu pričakujemo manjše motnje pri vodooskrbi v višje ležečih krajih Novega mesta, Šmarjeških Toplic, Šentjerneja, Mirne Peči, Straže, Dolenjskih Toplic, Škocjana in Žužemberka.

Kot so še povedali na novomeški komunali, niso težave samo v suši, temveč tudi v tem, da so po nekaterih občinah napeljani izjemno stari vodovodi iz azbestno-betonskih cevi. "Te vodovode so gradile mladinske delovne brigade na precej nestrokoven način, cevi niso polagali v pesek in podobno, zato tudi hitro pokajo. Na leto imamo tako od 700 do 800 okvar, trenutno tudi do pet na dan," je še povedal Zorko. Prav takšne okvare lahko povzročijo večje motnje v preskrbi z vodo, kot se je zgodilo pred dvema tednoma na Otočcu, ko je bil zaradi počene cevi del gospodinjstev brez vode skoraj pol dneva.