Izvajalci gradbenih del, podjetje Grafist s partnerji, podjetjema Adriaing in CPK, bodo že v tem tednu zakoličili kanalizacijo in določili obseg poseka dreves ter izdelali načrt prometnih zapor. Z dejanskim posekom dreves, postavitvijo prometnih zapor in urejanjem kanalizacije bodo nadaljevali prihodnji teden. Poleg druge faze izgradnje kanalizacije poteka še ureditev pokopališča, kjer bodo uredili poslovilne poti in ploščad, zgradili nov poslovilni objekt, pokopališče pa bo pridobilo nova pokopna mesta, in sicer 39 klasičnih in 14 talnih žarnih, posodobili pa bodo tudi vodovodno in električno infrastrukturo ter ob pokopališču dogradili novo kanalizacijo z manjšo biološko čistilno napravo. Problem parkiranja bodo rešili z 41 novimi parkirnimi prostori.

Za izgradnjo druge faze kanalizacije je predvidenih 2,1 milijona evrov, dober milijon investicije predstavljajo nepovratna evropska sredstva, drugi milijon pa bo prišel iz sredstev občinskega proračuna. Po zaključku bo na kanalizacijo priklopljenih 227 obstoječih in 107 novih uporabnikov.