Oktobra predlani je vlada obvoznico končno umestila v državni prostorski načrt, in če bo šlo vse po sreči, bodo zanjo prihodnje leto začeli pridobivati gradbeno dovoljenje in odkupovati zemljišča.

Nasipi z denarjem iz evropskih skladov

Pred gradnjo pa je seveda treba izvesti protipoplavne ukrepe. Že letošnjo jesen bodo gradbinci celjskega podjetja Nivo Eko ob hudourniški Savinji začeli graditi nasipe, za katere je večina denarja že zagotovljena iz evropskih skladov. Kljub temu, da je bilo torej v Lučah na to temo veliko govora, da so v zadnjih petnajstih letih občinskih sveti različnih sestav trikrat obravnavali projekt in ga sprejeli z absolutno večino, se je pred kratkim oglasila skupina protestnikov, ki trdi, da je občina od podpori državnih ustanov skrivala informacije in da so šele pred kratkim izvedeli, kaj se bo v njihovi občini dogajalo.

Kar 23 lastnikov zemljišč proti obvoznici

Na ministrstvo za infrastrukturo in prostor so poslali odprto pismo, v katerem so odgovorne pozvali k resnemu premisleku. Po njihovem mnenju bi obvoznica kraju povzročila nepopravljivo škodo iz več razlogov, zato bi bilo bolje, če bi država denar namenila za obnovo obstoječe ceste skozi Luče, za rekonstrukcijo ceste proti Solčavi in za gradnjo kolesarskih cest. "Projekt je megalomanski in bo ogromno stal. Gre za nepotrebno naložbo, potrato denarja, uničenje narave in trajnostnega razvoja. Naložba bo prinesla več slabosti kot prednosti," je prepričan Alojz Selišnik, predsednik Združenja za trajnostni razvoj Luč.

Po njegovih besedah občina na temo obvoznice ni sklicala niti ene okrogle mize, problemske konference ali česa podobnega, da bi ljudi seznanila. Projekt naj bi bil torej zanje veliko presenečenje. Najbolj naj bi bili prizadeti lastniki zemljišč na območju, kjer se bo gradila cesta. Selišnik je ministrstvu med drugim sporočil, da je 23 lastnikov zemljišč že sprejelo sklep, da zemlje ne bodo prodali. Zbrali naj bi še okoli 100 podpisov krajanov, ki se z gradnjo obvoznice prav tako ne strinjajo in državo pozivajo k drugačni prometni rešitvi.

Narejenih več variant trase

Lučki župan Ciril Rosc je bil zelo razočaran, ko je izvedel, kakšno pismo so protestniki poslali na ministrstvu. "Premalo nas je, da bi se kregali. Bolje bi bilo, da bi držali skupaj in naredili nekaj dobrega za kraj," pravi župan in odločno zavrača obtožbe, da je občina skrivala podatke. "To je državni projekt, ki je vsem dobro znan. Ljudje dobro vedo, da je bilo izdelanih več variant trase, da so na javni razgrnitvi imeli možnost vložiti pripombe in da je občina že leta 2008 vsem gospodinjstvom poslala osnutek predlagane trase. Nihče ne more reči, da smo kar koli skrivali. To res ni pošteno."

Po njegovem mnenju si večina ljudi želi gradnje obvoznice. Povsem razumljivo je, da si želijo tudi protipoplavne nasipe, saj se ob vsakem močnejšem deževju bojijo, da se bo zgodovina ponovila in da bo Savinja poplavila njihove domove. Po njegovem bi bilo zelo neumno, da bi se branili projektov, ki jih bo v glavnem financirala EU.

"V sosednji občini si tako zelo želijo obvoznice, da so pripravljeni prispevati nekaj denarja iz občinskega proračuna, če bi jih država uslišala. Pri nas pa je ravno nasprotno. Predvidena trasa morda res ni idealna, saj idealnih tras pač nikjer ni, je pa v danih razmerah optimalna," še pojasnjuje župan in zagotavlja, da bodo lahko lastniki parcel, po katerih bo potekala gradnja, dobili nadomestna zemljišča. Seveda bodo imeli tudi možnost, da zemljišč ne prodajo, vendar jih bo država v tem primeru najverjetneje razlastila. Združenje za trajnostni razvoj Luč pa vztraja pri svojem in napoveduje, da bo jeseni pripravilo javno tribuno, nanjo povabilo predstavnike ministrstva in jih poskušalo prepričati, da je ureditev ceste skozi kraj najboljša in najcenejša rešitev.