Začetek avgusta je bil v osrednji Sloveniji ter v pasu proti Dolenjski blizu pet stopinj Celzija toplejši, tudi drugod po Sloveniji je bilo od tri do štiri stopinje topleje kot v povprečju 1971-2000. Na agenciji so beležili tudi rekordno vroče dni. Od 1. julija do sredine avgusta je skupno najmanj padavin padlo na Obali, v Vipavski dolini, na Goriškem in širšem zaledju jugozahodne Slovenije, še vedno manj kot 10 milimetrov.

Razen krajevnih ploh padavin do 20. avgusta ne bo

Najdlje sušne razmere trajajo na Primorskem, kjer že od lanskega oktobra ni bilo obilnejšega dežja. Skromne so bile padavine v tem obdobju tudi v večjem delu osrednje Slovenije ter v pasu proti jugovzhodnem delu, kjer je padlo od 50 do 100 milimetrov.

Razen nekaj krajevnih ploh v soboto in predvidoma v sredo, omembe vrednih padavin vsaj do 20. avgusta ne bo. Spet bo pritisnila vročina, od sredine tedna naprej bodo najvišje temperature po nižinah ponovno nad 30 stopinj Celzija.

Agencija je obenem odločila, da je treba zaradi zagotavljanja vodnih količin, kakovosti voda in ohranjanja naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, to je zaradi zagotavljanja pitne vode na vodovarstvenem območju, začasno ustaviti izvajanje vodnih dovoljenj na območju zaledja izvira Rižane, ki niso namenjena oskrbi s pitno vodo. Pri takih omejitvah ali ustavitvah rabe voda je treba najprej zagotoviti pitno vodo in vodo za varstvo pred požarom.

Najmanjšo vodnatost ta čas beležijo na območju slovenske Istre

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa kot javno poziva vse uporabnike vode na kmetijskih zemljiščih območja namakalnega sistema Vogršček h gospodarnemu ravnanju z vodo v času suše. Sklad prosi vse uporabnike namakalnega sistema, da strogo upoštevajo predpisani urnik namakanja, poskrbijo za racionalno namakanje, ne preplavljajo zemljišč in po zaključenem namakanju skrbno zapirajo ventile.

Vrednosti zalog podzemnih vod so v začetku avgusta zaradi dolgotrajnega izpada padavin zelo nizke na kraškem območju južne Slovenije in mestoma ne zagotavljajo več nemotene oskrbe s pitno vodo. Količinsko najbolj ogrožen je vodonosnik zaledja izvira Rižane, kjer že dlje časa spremljajo zelo nizke vodne gladine, zelo nizke vodne gladine pa so v tem času tudi mestoma na Dolenjskem in Notranjskem.

Najmanjšo vodnatost ta čas beležijo na območju slovenske Istre, v Vipavski dolini, na območju nizkega krasa, ter ponekod v vzhodni Sloveniji, ki je manjša od značilnih vrednosti za ta letni čas. Reki Drava in Mura še ohranjata srednje pretok, v Posočju in Zgornjesavski dolini so pretoki rek upadli do malih obdobnih vrednosti, kar so še običajne poletne razmere. Nekatere manjše reke in potoki v osrednji in na širšem območju južne Slovenije vključno z Obalo so presušile.

Stanje vodne zaloge v kmetijskih tleh je še vedno najbolj problematično na Primorskem in Goriškem. Tudi drugod po državi so vročina, močno izhlapevanje in suho vreme ponovno močno izčrpala talni vodni rezervoar. Povsod tam, kjer je bila preskrbljenost tal in kmetijskih rastlin z vodo slaba, rastline lahko ponovno trpijo sušni stres in potrebujejo dodatno oskrbo z vodo. Razmere še poslabšuje vročinski stres in visoko izhlapevanje, ki se bosta v prihodnjih dneh še povečala. Na Primorskem in na tleh s slabo vodno retenzijo je rastlinam voda težko dostopna že vse od konca junija.