Junija so mladi iz Zavoda Nefiks, ki si prizadeva za sistemsko priznavanje neformalno pridobljenega znanja in povečanje zaposlitvene pismenosti mladih v Sloveniji, političnim odločevalcem v Sloveniji poslali odprto pismo, v katerem so jih opozorili na zaskrbljujoč položaj mladih na trgu dela. Med drugim so zahtevali tudi več kakovostnega in sistematičnega poklicnega svetovanja ter da se reševanje zaposlovanja mladih opredeli kot prednostna naloga. Želijo pa si tudi, da bi orodje Nefiks postalo sistemsko orodje za prepoznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Ker jesen v bazo brezposelnih Zavoda RS za zaposlovanje »naplavi« nove brezposelne, predvsem absolvente, smo dan pred dnevom mladih o odzivih političnega vrha, pomenu neformalnih znanj in rešitvah za spodbujanje zaposlovanja govorili z Alenko Blazinšek, vodjo projekta Nefiks.

»Odzivi na pismo so bili, odpisali so nam nekateri poslanci, tudi evropski, povabljeni pa smo bili tudi na sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Odločevalci so kljub temu, da uradne statistike velikokrat ne zabeležijo razsežnosti tega problema v celoti, zaznali, da je zaposlovanje mladih v Sloveniji velik problem in da je treba nekaj storiti. Medtem je bila na ravni Evropske unije sprejeta Evropska garancija za mlade (Youth garantee) in pod vtisom tega so nas nekateri odločevalci tudi povabili na sestanke. Konkretizacija dogovorov bo vidna v jeseni, še vedno pa menim, da je med politiki premalo gorečega, konsistentnega in načrtnega prizadevanja za reševanje problema zaposlovanja mladih. Morda tudi zato, ker v politiki ni dosti mladih. Zato želimo na to problematiko opozoriti zdaj, ob dnevu mladih, 12. avgusta in apelirati na vse – treba je ukrepati!« poudarja Alenka Blazinšek.

Kakšno jesen pričakujete? V oktobru se vedno dramatično poveča brezposelnost zaradi prvih iskalcev zaposlitve.

Problem je, ker tisti, ki so pravkar diplomirali, še niso problem in se še nihče načrtno ne ukvarja z njimi. Problem postanejo, predvsem mlade ženske družboslovnih usmeritev, ko še po enem letu nenehnega pošiljanja prošenj ne dobijo zaposlitve, dobijo pa veliko zavrnitev. Seveda je v takšnih razmerah težko ostati visoko motiviran za iskanje zaposlitve, zmanjkuje pa tudi idej in naslovov, kamor bi se sploh še lahko obrnili. Na Zavodu Nefiks se bomo trudili skupaj z mladimi ohranjati motivacijo in prek neformalnih oblik izobraževanja iskati še kakšno pot do službe. Pri tem se povezujemo s podjetji in drugimi mladinskimi organizacijami.

Nefiksov projekt Služba me-ne išče je bil izbran med tri top projekte na Simobilovem razpisu Mladi za mlade in se lahko poteguje za sredstva, pridobljena na Žuru z razlogom. V njem upokojeni kadrovski strokovnjaki pomagajo mladim ...

Tako je. V projektu klub Služba me-ne išče bomo uporabili znanje in izkušnje starejše generacije v obojestransko korist. Kadroviki imajo namreč še vedno razvito socialno mrežo, mladi pa se morajo še naučiti, kako jo s tem, da se tudi izkažejo, zgradijo in ohranjajo. V teh klubih pa bomo delovali tudi po principu sodelovanja, saj bodo med seboj sodelovali tudi mladi in skupaj ohranjali motivacijo za vstop na trg dela. Prav tako bodo organizirali aktivnosti za druge mlade, naš ključni namen pa je, da pokažejo, da se vendarle da. Projekt bomo v primeru, da dobimo zadostno število glasov za zmago na razpisu Simobila Mladi za mlade izvajali v petih krajih po Sloveniji, zato vas vabimo, da na spletni strani http://www.orto.si/zurzrazlogom/glasuj/?v=ok vsak dan do 23. avgusta glasujete za nas.  

Kakšne dejavnosti načrtuje Zavod Nefiks do konca leta?

Jutri, torej v nedeljo, 12. avgusta, prav na dan mladih, bomo na spletni strani e-Nefiksa pripravili klepetalnico s kadrovikom, v kateri bomo simulirali delovanje kluba Služba me-ne išče. Mladi bodo na tak način lahko videli, kako lahko sodelujejo v pravem klubu in kakšne koristi jim to prinaša.
Do konca leta nas čaka izvajanje klubov Služba me ne išče, poleg tega pa še delavnice zaposlitvene pismenosti Podjetne petke in Zaposlitvene torke, v sklopu katerih mlade za en dan pripeljemo v organizacije, da spoznajo delovne procese in se srečajo s ključnimi kadri. Nadaljevali bomo usposabljanje Nefiks tutorjev, mladih, ki drugim mladim pomagajo pri beleženju neformalno pridobljenega znanja v Nefiks, objavljali članke na portalu www.talentiran.si, organizirali posvete, na katerih bomo javnost opozarjali na pomen neformalno pridobljenega znanja z vidika zaposlovanja, povezovali se bomo s partnerji in mladim omogočali kratkotrajna izobraževanja doma in v tujini, predvsem preko projektov Mladi v akciji. Bomo pa tudi prenovili e-Nefiks, da bo še bolj prijazen do mladih in še bolj uporaben.