Drevenšek in pooblaščeni odvetnik Univerze na Primorskem (UP) Velimir Cugmas sta na novinarski konferenci podrobneje osvetlila sodne postopke in ozadja dogodkov na fakulteti od imenovanja Drevenška za v. d. dekana do danes. Kot ugotavlja Drevenšek, tožniki obstruirajo seje senata fakultete. Zaradi neudeležebe na sejah je ovirano zaključevanje diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij.

"Vsak dan odkrijem potencialno nove kršitve," je dejal Drevenšek in zatrdil, da je njegov cilj odpraviti anomalije, pritiske in šikaniranja ter na fakulteti vzpostaviti normalno poslovanje. Morebitne finančne nepravilnosti in nepravilnosti pri izvajanju študijskih programov bodo preiskali, v primeru ugotovitve hujših kršitev delovnih obvez pa rektorju podali predlog za ukrepanje, je dejal.

V internem postopku zaradi kršitev delovne zakonodaje je trenutno več oseb. Gre za nekaj kršitev, ki so bile že odpravljene, je pojasnil Drevenšek. Več bo po njegovih navedbah znanega še ta mesec, ko bo pristojna komisija končala s postopkom. O rezultatih bodo obvestili tudi medije, je dejal.

Devet senatorjev fakultete je ta teden na upravno sodišče v Ljubljani ponovno vložilo tožbo v zvezi s preklicanim postopkom imenovanja dekana, v kateri terjajo odpravo Drevenškovega sklepa, da se oktobra začne nov postopek imenovanja. Predlagajo tudi izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče odločilo zadržati izvrševanje omenjenega sklepa v. d. dekana in nadaljevati prvotni postopek imenovanja.

Na fakulteti se je marca letos še pod vodstvom dekanje Vesne Mikolič začel postopek izvolitve novega dekana. Postopek volitev, na katere sta se kot kandidata prijavila senatorja Lenart Škof in Irena Lazar, je Drevenšek maja preklical. Senatorji fakultete so nato na Upravno sodišče v Ljubljani vložili tožbo. Sodišče je v julija izdani sodbi odločilo, da se morajo volilna opravila nadaljevati. V. d. dekana bi po mnenju sodišča lahko postopek razveljavil le, če bi bil ta nezakonit.

Kot sta danes ponovno poudarila Drevenšek in Cugmas, je bil prvotni postopek nezakonit, ker je začel teči več kot sedem mesecev pred tem, ko bi se Mikoličevi iztekel mandat, v skladu s statutom univerze in pravili o organizaciji in delovanju fakultete pa bi se moral začeti šest mesecev pred iztekom mandata dekanu. Drevenšek je konec julija nato odpravil sklep o začetku dekanskih volitev in začetek postopka imenovanja dekana postavil na 5. oktober, s čimer je po mnenju univerze uresničil zavezo po neposredni uresničitvi zahteve upravnega sodišča.