Junija so mladi iz Zavoda Nefiks, ki si prizadeva za sistemsko priznavanje neformalno pridobljenega znanja in povečanje zaposlitvene pismenosti mladih v Sloveniji, političnim odločevalcem v Sloveniji poslali odprto pismo, v katerem so jih opozorili na zaskrbljujoč položaj mladih na trgu dela. Med drugim pa so zahtevali tudi več kakovostnega in sistematičnega poklicnega svetovanja ter da je reševanje zaposlovanja mladih prednostna naloga. Želijo pa si tudi, da bi orodje Nefiks postalo sistemsko orodje za prepoznavanje neformalno pridobljenega znanja. Ker jesen v bazo brezposelnih Zavoda RS za zaposlovanje „naplavi“ nove brezposelne, predvsem absolvente, smo dan pred Dnevom mladih o odzivih političnega vrha, pomenu neformalnih znanj in rešitvah za spodbujanje zaposlovanja govorili z Alenko Blazinšek, vodjo projekta Nefiks. 

„Odzivi so bili, odpisali so nam nekateri poslanci, tudi Evropski, povabljeni pa smo bili tudi na sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Odločevalci so kljub temu, da uradne statistike velikokrat ne zabeležijo razsežnosti tega problema v celoti, zaznali, da je zaposlovanje mladih v Sloveniji velik problem in da je potrebno nekaj storiti. Medtem je bila na ravni EU sprejeta t.i. Youth garantee ali Evropska garancija za mlade in pod tem vtisom so nas nekateri odločevalci tudi povabili na sestanke. Konkretizacija dogovorov bo vidna v jeseni, še vedno pa menim, da med politiki je premalo gorečega, konsistentnega in načrtnega prizadevanja za reševanje problema zaposlovanja mladih. Morda tudi zato, ker v politiki ni dosti mladih. Zato želimo na to problematiko opozoriti zdaj ob Dnevu mladih, 12. avgusta in apelirati na vse - potrebno je ukrepati!“,poudarja Alenka Blazinšek.

Prizadevate si za sistemsko priznavanje neformalno pridobljenega znanja in povečanje zaposlitvene pismenosti mladih v Sloveniji, za več kakovostnega in sistematičnega poklicnega svetovanja pa tudi da bi Nefiks postal sistemsko orodje za prepoznavanje neformalno pridobljenega znanja. Kako kaže?
Neformalno pridobljeno znanje čedalje bolj pridobiva na pomenu, s tem pa tudi Nefiks, ki ga beleži. Zaposlitvena pismenost postaja ena ključnih kompetenc mladega človeka, žal pa je še zmeraj veliko premalo poklicnega svetovanja v šolah, saj mladi velikokrat tudi po koncu študija ne vedo natančno, kaj bi radi z pridobljeno izobrazbo počeli. Nefiks pa išče poti tudi pri sistemskem priznavanju znotraj formalnega šolskega sistema, (na primer priznavanje obveznih izbirnih vsebin v šolah), ki pa ima veliko avtonomijo, zato so koraki počasnejši.

Pravite, da mladi velikokrat po koncu študija ne vedo, kaj s pridobljeno izobrazbo. Jih lahko kako sami usmerjate v razmislek, da delajo na področjih, s katerih imajo neformalno izobrazbo, ali pa da se samozaposlijo.
Mladi, ki so aktivni pri nas, sami veliko razmišljajo o svoji zaposljivosti, zato skupaj iščemo poti, kako čim bolje vstopiti na trg dela, naprimer preko prostovoljnega dela, počitniških aktivnosti, izmenjav s tujino. Nefiks tutorji pa k temu razmisleku spodbujajo tudi druge. Vsekakor je bolje, če mladi že tekom študija vedo, kje si želijo delati in imajo realno sliko o delu, saj potem lažje razvijajo svoja znanja tudi skozi neformalno izobraževanje, saj že vedo, kaj so tiste kompetence, ki jih še potrebujejo. To je predvsem pomembno pri podjetništvu, saj podjetnik ne postaneš čez noč, pač pa je potrebno idejo, socialno mrežo in kompetence dlje časa razvijati in čas študija je idealen za to.

Kakšno jesen pričakujete? Oktobra namreč vedno dramatično zraste brezposelnost prav zaradi prvih iskalcev zaposlitve?
Problem je, ker tisti, ki so pravkar diplomirali, še niso "problem" in se še nihče načrtno ne ukvarja z njimi. Problem postanejo, predvsem mlade ženske družboslovnih usmeritev, ko še po enem letu nenehnega pošiljanja prošenj ne dobijo zaposlitve, dobijo pa veliko zavrnitev. Seveda je v takšnih razmerah težko ostati visoko motiviran za iskanje zaposlitve, zmanjkuje pa tudi idej in naslovov, kamor bi se sploh še lahko obrnili. Na Zavodu Nefiks se bomo trudili skupaj z mladimi ohranjati motivacijo in preko neformalnih oblik izobraževanja iskati še kakšno pot do službe. Pri tem se povezujemo s podjetji in drugimi mladinskimi organizacijami.

Nefiksov projekt Služba me - ne išče je bil izbran med tri top projekte na Si mobilovem razpisu »Mladi za mlade« in ima možnost, da se poteguje za sredstva pridobljena na Žuru z razlogom. V njem upokojeni kadrovski strokovnjaki pomagajo mladim...
Tako je. V projektu klub "Služba me - ne išče" bomo uporabili znanje in izkušnje starejše generacije v obojestransko korist. Kadroviki imajo namreč še vedno razvito socialno mrežo, mladi pa se morajo še naučiti, kako jo s tem, da se tudi izkažejo, zgradijo in ohranjajo. V teh klubih pa bomo delovali tudi po principu sodelovanja, saj bodo med seboj sodelovali tudi mladi in skupaj ohranjali motivacijo za vstop na trg dela. Prav tako pa bodo organizirali aktivnosti za druge mlade, naš ključni namen pa je, da pokažejo, da se vendarle da.
Projekt bomo v primeru, da dobimo zadostno število glasov za zmago na razpisu Simobila "Mladi za mlade" izvajali v petih krajih po Sloveniji, zato vas vabimo, da na spletni strani:http://www.orto.si/zurzrazlogom/glasuj/?v=ok vsak dan do 23. avgusta glasujete za nas. 
 
Kakšne dejavnosti načrtuje Zavod Nefiks do konca leta?
Že jutri, torej v nedeljo, 12. avgusta, prav na Dan mladih, bomo na spletni strani e-Nefiksa pripravili klepetalnico s kadrovikom, kjer bomo simulirali delovanje kluba »Služba me ne išče«. Mladi se bodo na tak način lahko prepričali, na kak način lahko sodelujejo v pravem klubu in kakšne koristi jim to prinaša.
Do konca leta nas čaka izvajanje klubov Služba me ne išče, poleg tega pa še delavnice zaposlitvene pismenosti, Podjetni petki in Zaposlitveni torki, kjer mlade za en dan pripeljemo v organizacije, da spoznajo delovne procese in se srečajo s ključnimi kadri. Nadaljevali bomo z usposabljanjem Nefiks tutorjev, mladih, ki drugim mladim pomagajo pri beleženju neformalno pridobljenega znanja v Nefiks, objavljali članke na portalu www.talentiran.si, organizirali posvete, na katerih bomo javnost opozarjali na pomen neformalno pridobljenega znanja z vidika zaposlovanja, povezovali se bomo s partnerji, mladim omogočali kratkotrajna izobraževanja doma in v tujini, predvsem preko projektov Mladi v akciji. Predvsem pa bomo prenovili e-Nefiks, da bo mladim še bolj prijazen in uporaben.