Naj spomnimo, evropska komisija je maja letos zaradi medijskega poročanja o domnevnih nepravilnostih pri projektu v Stožicah od slovenskega gospodarskega ministrstva zahtevala podrobne informacije o samem projektu in o izvedbi javnega razpisa. Ko je generalni direktorat pregledal opis projekta, celotne stroške izvedbe in potrdila o tem, da je projekt nedeljiva celota, ter ko se je prepričal, da je bil javni razpis izveden pravilno, so izginili vsi prvotni sumi, zaradi katerih Sloveniji sprva niso želeli povrniti denarja. To pomeni, da bo evropska komisija državi sedaj končno nakazala 6,4 milijona evrov, ki jih je ministrstvo mestni občini že izplačalo skupaj z 1,1 milijona evrov iz državnega proračuna.

Ob tem velja omeniti, da je prejšnje ministrstvo, pristojno za šport, ljubljanski občini z omenjenim javnim razpisom najprej podelilo kar 9,4 milijona evrov, vendar ji je naknadno zaradi domnevno netočnih navedb v prijavi na razpis odvzelo 1,9 milijona. Občina je ministrstvo tožila na upravnem sodišču, ki je ravno julija presodilo, da je ministrstvo storilo postopkovne napake. Upravno sodišče je zato odpravilo sklep ministrstva in mu ga vrnilo v ponovni postopek. Carinska uprava je omenjeni znesek skupaj z obrestmi mestni občini sicer že zarubila, če pa se izkaže, da je ministrstvo občini po krivem odvzelo denar, ji bo carinska uprava vrnila odvzeta sredstva.

Javni razpis ministrstva, pristojnega za šport, je govorice o domnevnih nepravilnostih sprožal praktično od trenutka, ko je na razpisu ves denar odnesel ljubljanski projekt na Stožicah. Takrat se je najbolj oškodovano počutila Mestna občina Koper, ki je na istem razpisu kandidirala z nogometnim in atletskim stadionom. Tudi Koprčani so ministrstvo tožili na upravnem sodišču. Očitali so mu, da je bil javni razpis diskriminatoren in da je nasprotoval ustavnim načelom enakopravnosti in pravne države. A sodišče koprski občini ni dalo prav, temveč je zavrglo vse obtožbe o protizakonitosti postopkov in presodilo, da so bili razpisni pogoji razumni in nediskriminatorni.