Prvi zametki nastajajoče športne dvorane so pravzaprav že nekaj časa vidni. Urejen je že fitnes, prenovljena je stara telovadnica in nove so sanitarne povezave v prvem nadstropju. Graditelji načrtujejo, da bodo Športno hišo Ilirija odprli do 15. oktobra. Najpomembnejše prvine novega športnega projekta pa bodo dostopnost, raznolike možnosti in sprejemljiva cena za obiskovalce - ta bo vsekakor omejena navzgor.

Prav v teh dneh športni funkcionarji Športne unije tuhtajo, kolikšna naj bi pravzaprav bili vstopnina in članarina za obiskovalce. Želijo namreč, da bodo vadišča dostopna domala vsem, ki bi se želeli rekreirati, in da bo sredstev od vstopnin hkrati dovolj, da bi objekt lahko vzdrževali. Na podlagi modela, ki so ga že uspešno razvili Katalonci, računajo na dobre rezultate in tudi dobiček, ki pa ne bo namenjen polnjenju žepov nekaterih, obljubljajo, ampak za nove, popolnoma neprofitne programe. Na osnovi dobrih že omenjenih praks, ki so jih v času nekajletnega razvijanja modela pridobili Katalonci, bo prav svojevrstno organiziran tudi sistem vstopanja v to športno samopostrežno za rekreativce, in sicer s posebno zapestnico, ki je podobna tistim, ki jih imajo na bazenih v termalnih centrih Slovenije. Ob vstopu v poslopje se bodo obiskovalci prijavili, obenem pa bodo lahko s to prav posebno vstopnico imeli prost vstop v vseh 13 tovrstnih športnih objektov v Evropi, ki že obstajajo, še več pa jih je v načrtu.

Gradnja Športne hiše Ilirija je rezultat partnerstva med Športno unijo Slovenije in Eurofitnessom, blagovno znamko skupine Ubaefitness, ki je nekakšna Športna unija Katalonije. Področje njihovega delovanja zajema gradnjo in upravljanje športnih centrov, namenjenih rekreativnemu športnemu udejstvovanju in dobremu počutju. Ubaefitness je z več kot 25 leti izkušenj ena vodilnih organizacij na tem področju v Evropi. "Trenutno pod okriljem te blagovne znamke deluje več kot ducat športnih centrov, imamo tudi svoj izobraževalni center v Barceloni, kjer izobražujemo kader in razvijamo nove športne programe. V bistvu smo nekakšni pionirji v promociji športa za vse in prenašanju športne prakse, zdravega načina življenja in dobrega počutja med širše množice," je ob ogledu gradbišča povedal direktor podjetja Ubaefitness Toni Llop.

"Pred tremi leti so si Katalonci ogledovali možne lokacije, in sicer poleg Šiške še Trnovo in Tabor. Takrat smo ustanovili podjetje Šuseurofitnes, katerega lastnika sta Športna unija in Športna zveza Katalonije. Gre za inovativno obliko organizacije, ki so jo razvili na tem območju Španije. Pred leti so se namreč tam soočili s podobnimi težavami, ki pestijo tudi Slovenijo - kaj s športnimi objekti, kako jih upravljati, vzdrževati, obenem pa uresničevati enega od temeljnih ciljev, da bodo vadbeni prostori dostopni za vse, ki se želijo rekreirati, ne zgolj za tiste, ki so vključeni v tekmovalne sisteme v različnih športnih panogah. Tako imenovani sistem joint venture in iz tega izhajajoči lastniški deleži, temelji preprosto na dejstvu, da je Športna unija prispevala prostore, opremo pa zagotavljajo Katalonci," je povedal izvršni direktor Športne unije Slovenije Rado Cvetek.

V Ubaefitnessu se sicer še posebno zanimajo za sodelovanje z mestnimi občinami pri upravljanju javnih športnih objektov in ponudbi kakovostnih športnih programov vsem generacijam prebivalstva brez diskriminacije v tako imenovanem javno-zasebnem partnerstvu: "K projektu smo z veseljem pristopili, saj menimo, da ima koncept izreden potencial tudi v Sloveniji," je na koncu obiska še rekel Llop.