"Pozdravljamo pripravljenost turškega podjetnika za oživitev proizvodnje, seveda ob upoštevanju in izpolnjevanju vseh pogojev in normativov, določenih z veljavno zakonodajo. Še posebej razveseljivo je, da naj bi delo v prvi etapi dobilo kar 50 ljudi, predvsem bivših delavcev MIP, kasneje pa celo 200," je povedal briški župan Franc Mužič, ki je turškega podjetnika pozval tudi k razmisleku o odkupu blagovne znamke MIP in ponovni oživitvi suhomesnatega programa pršutov, mortadele in salam. "Naš severnoprimorski prostor je bil prepoznaven tudi skozi blagovno znamko MIP, ki je bila uveljavljena na celotnem Balkanu kot tudi državah Evropske unije," je dodal Mužič in v odgovoru turškemu poslovnežu poudaril, da mu s subvencijami ne morejo pomagati, zato pa bodo sodelovali pri morebitnih njegovih prijavah na državne in evropske razpise.

"Dogovora nisem podpisal in se do zaključka stečajnega postopka ne bom vključeval, ker mislim, da vsi potencialni kupci niso v enakovrednem položaju," vztraja Arčon, obenem pa pravi, da MIP nima urejene čistilne naprave. Stečajni upravitelj Benedejčič trdi nasprotno: "MIP bo lahko kupil tisti, ki bo največ ponudil. In to ne glede na predkupno pravico. Prostori so ocenjeni na 35 milijonov evrov. Tudi čistilne naprave so urejene in imajo evropske oznake." Sicer pa bo moralo turško podjetje, ki je poleg treh drugih podjetij oddalo ponudbo za nakup obrata MIP v Krombergu, po Benedejčičevih besedah kljub rednemu vzdrževanju obrata za zagon proizvodnje vložiti od 30.000 do 50.000 evrov. Začetek proizvodnje je odvisen tudi od rezultatov inšpekcijskega pregleda, ki ga bodo opravili v teh dneh. Začetku proizvodnje pa nasprotujejo nekateri prebivalci, ki so se v novozgrajene stavbe v bližini MIP naselili pred časom. Slišati je, da naj bi bila v ozadju skupina, ki je pred leti "uničila" Meblovo Iverko in bi se rada polastila zemljišč na območju MIP. Za uresničitev tega projekta naj bi bilo ustanovljeno tudi že nepremičninsko podjetje. Stečajni upravitelj teh govoric ni hotel komentirati, dejal je le, da so govorice prišle tudi njemu na ušesa.