V državnem podjetju DSU, ki je pooblaščeno, da vodi številne postopke glede oškodovanja družbene lastnine, so pojasnili, da bi ob pravilnem izkazu v času lastninjenja 345.000 evrov predstavljalo 8,56 celotnega osnovnega kapitala družbe. Po njihovem mnenju pa bi morala Kemofarmacija zdaj državi plačati 6,18 milijona evrov odškodnine. Poleg 8,56-odstotnega lastniškega deleža v Kemofarmaciji ta znesek vključuje še izplačilo dividend od leta 2006 do 2010. "Kljub pravnomočni sodbi in naši zahtevi, da se odpravi oškodovanje družbenega kapitala, pa Kemofarmacija oškodovanja ni odpravila," so opozorili na DSU. Zato so bili na začetku junija prisiljeni vložiti tožbo za izplačilo odškodnine. V Kemofarmaciji so se zavili v molk. Na vprašanja, med drugim, kdaj nameravajo DSU plačati odškodnino, v Kemofarmaciji več dni niso odgovorili. Ob tem velja spomniti, da je predsednik uprave Kemofarmacije Davorin Poherc pred dvema letoma (po razsodbi višjega sodišča) dejal, da bodo odločitev sodišča spoštovali.

Spomnimo, po mnenju višjega sodišča je Kemofarmacija v letu 1992 zaposlenim izplačala regres, ki je presegel zadnje izplačane bruto plače v višini nekaj sto tisoč evrov. Na ta način pa je družba odškodovala družbeno premoženje.

Prvostopenjsko sodišče je sicer odločilo, da je Kemofarmacija poslovala uspešno, da je ohranjala in večala vrednost družbenega kapitala, zaradi česar bi namesto regresa lahko izplačala višje plače. S takšno utemeljitvijo pa se višje sodišče ni strinjalo. Ne glede na to, da je Kemofarmacija poslovala uspešno, ni mogoče spregledati, da bi bil družbeni kapital še večji. To bi se zgodilo, če Kemofarmacija ne bi izplačala bruto plač prek zakonsko dovoljenega limita, je ocenilo višje sodišče.

Kaj bi izplačilo odškodnine pomenilo za njihovo poslovanje v letošnjem letu, ni znano. Iz njihovih lanskoletnih bilanc in načrtovanega letošnjega izplačila dividend v višini 6,6 milijona evrov pa je razvidno, da plačilo družbi ne bi povzročilo večjih težav.

V minulem letu so se prihodki Kemofarmacije, ki je od leta 2004 v večinski lasti nemškega podjetja Celesio, znižali za pet odstotkov, na dobrih 280 milijonov evrov. Čisti dobiček se je znižal za šest odstotkov, na 6,7 milijona evrov. Od bilančne vsote vseh sredstev v višini 66,7 milijona evrov je imela družba konec lanskega leta 68 odstotkov dolžniškega kapitala.