Bloki so se, kot je znano, posedli zaradi predolgo odprte in neustrezno zavarovane gradbene jame v Prulah, kjer naj bi zrasla poslovno-stanovanjska soseska Tribuna. To je povzročilo nagib, razpoke, poslabšalo pa je tudi že tako potresno ne prav najbolj varno gradnjo.

Stanovalci štirih blokov vodijo proti gradbincu dve tožbi, a sodni postopki zaradi počitnic trenutno stojijo. Kot nam je povedal eden izmed stanovalcev najbolj poškodovanega bloka, kjer vodijo posebno tožbo, je sodišče zaradi kompleksnosti problema, pri čemer je Kraški zidar odgovornost prelagal na "višje sile", za mnenje zaprosilo izvedenca. Ta je ugotovil, da bi Kraški zidar pri gradnji Tribune lahko preprečil poškodbe na sosednjih objektih, a je ob tem opozoril: "Stroški izvedbe projektne rešitve, s katero bi se preprečilo škodljive posledice za okolje in bližnje objekte, pa bi bili bistveno večji."

Premalo za sanacijo

Tristo tisočakov je absolutno premalo za sanacijo vse škode, so odločni stanovalci. To je po mnenju mnogih premalo že za en blok. V vse nosilne stene je namreč treba vgraditi jeklenice, kar pomeni, da bo po koncu treba na novo postaviti napeljavo, montirati pohištvo, obnoviti stene in strope in tako naprej. Ojačati je treba tudi stopnišča. "Poškodbe so z vsakim dnem vse večje in tako bo, dokler se ne začne sanacija," pravi ena od stanovalk in dodaja, da zato ocene o višini stroškov sanacije nimajo smisla, saj ti skupaj s škodo naraščajo.

Po besedah direktorja Kraškega zidarja Radoša Lipanja se bo sanacija začela na najbolj poškodovanih blokih, a na vprašanje, kdaj naj bi dela stekla, ni odgovoril. Tega ne vedo niti stanovalci. Prav tako ni jasno, za katere bloke oziroma za katera dela je predvidenih 300.000 evrov. Za vse namreč očitno ne bo dovolj.

Ustanovili bi novo družbo

Načrt finančnega prestrukturiranja sežanskega gradbinca sicer predvideva, da se projekt Tribuna prenese na novoustanovljeno družbo, ki ne bo obremenjena s slabimi investicijami. Banka bi tako nadaljevala financiranje gradnje z odobritvijo kredita tej družbi. Projekt, v katerega je bilo vloženih že 60 odstotkov vseh predvidenih sredstev, je, kot izhaja iz načrta, treba dokončati, saj se ga na tej točki ne da prodati. Za zdaj je prodana tretjina od 76 stanovanj. Minimalni predviden iztržek dokončanega objekta je 2,5 milijona evrov.

Lipanje je pojasnil, da je kredit banke, ki je bil porabljen za gradnjo objekta do te točke, in tisti, namenjen za dokončanje Tribune, zavarovan z zemljiščem in s hipoteko na vsem objektu, tudi na že kupljenih stanovanjih. Če objekt ne bo dokončan, bodo kupci dobili nazaj aro, ki je zavarovana z bančno garancijo, zagotavlja Lipanje.