Minister Zvonko Černač posebej opozarja na to, da je ustavno sodišče leta 2004 že zavrnilo podobno presojo ustavnosti in da je Kramar leta 2009 kot župan poslal vladi dopis z naslovom Poziv za ukrepanje zaradi neučinkovitega delovanja inšpekcijskih služb, v katerem je zapisal, da v Triglavskem parku rastejo počitniške hišice kot gobe po dežju in ni mogoče ustaviti nezakonitih sprememb kmetijskih objektov v počitniške. Minister Černač je zato ustanovil posebno strokovno skupino, ki bo skrbela za legalizacijo objektov in obenem realizacijo uredbe, ki omogoča tudi rušenja. Lani jih je bilo v Bohinju 11, večinoma pa zavezanci sami porušijo sporne objekte. Ministrstvo je javno objavilo tudi odločbe, ki jasno kažejo na Kramarja kot črnograditelja. Čeprav so bili skoraj na vseh poslanih dokumentih podatki, za koga gre, prečrtani, smo na odločbi z dne 15. decembra 2011 našli vse podatke (ime, priimek, naslov) Franca Kramarja, ki to tako komentira: " Kar je bilo pri najetem lokalu spornega, sem porušil letos pomladi. Ostalega pa ne bom, ker imam dokumente, ki dokazujejo, da ne gre za črno gradnjo in tudi uporabno dovoljenje.

Tudi to sporočilo je po mojem pritisk name osebno!" Kdo in zakaj je na Černačevem ministrstvu omogočil, da so podatki o domnevno spornih posegih Kramarja postali javni, ostaja odprto.