Po več spremembah načrtov zdaj v Kamniku začetek del umeščajo na začetek šolskega leta, ko naj bi bil izbran tudi gradbeni izvajalec. Dela naj bi trajala poldrugo leto. V tem času se bodo šolarji, ki so ob zaključku šolskega leta pomagali pospraviti ves šolski inventar iz učilnic in knjižnice v škatle, šolali na šestih različnih lokacijah, posejanih po vsem Kamniku.

Za začasno selitev so predvidene osnovne šole Frana Albrehta, Marije Vere in Stranje, CIRIUS Kamnik, Osnovna šola 27. julija in preurejeni prostori župnišča na Šutni, kjer je bil nekoč vrtec. Kdo bo kje, bodo starši in šolarji zvedeli na roditeljskih sestankih po 20. avgustu. Kje bodo prvič prestopili šolski prag, zagotovo najbolj zanima prvošolčke, ki bi si zagotovo že radi vsaj na zunaj ogledali svoj prihodnji prag učenosti.

Ravnateljica zdaj že razseljene OŠ Toma Brejca, Mojca Rode Škrjanc, razume želje šolarjev in staršev, da bi vedeli, kje bodo jeseni prvič prestopili šolski prag, a je že na poprejšnjih roditeljskih sestankih in pogovorih s starši ugotovila, da jih je večina motiviranih predvsem za to, "da bodo otroci hodili najmanj sedem let in pol v prenovljeno in predvsem dovolj prostorno šolo in bodo zato lažje premostili to krizno obdobje". Ravnateljica pojasnjuje, da bo, ko bo logistika organizacije v prihajajočem šolskem letu v celoti zaživela, tako najpomembnejši predvsem odnos, ki ga bodo prvošolci in starši vzpostavili z učiteljico. "Med mnogimi prihodnjimi prvošolci so tudi takšni, ki imajo že brate ali sestre v višjih razredih in ti starši še dodatno podpirajo naše odločitve, saj že več let spremljajo našo prostorsko stisko," še pojasnjuje ravnateljica. Dodaja, da bodo učence od šestega do devetega razreda namestili v župnišče zaradi menjave učiteljev, ki bodo tako učili na enem mestu.

Tudi sicer naj bi učitelji zvečine učili na eni od izbranih začasnih lokacij, selila se bosta le učitelja glasbene vzgoje in angleščine, ker poučujeta v 4. in 5. razredu ter učence od 6. do 9. razreda. V manjšem obsegu naj bi se selili tudi učitelji v podaljšanem bivanju. Na šoli bodo v celoti poskrbeli tudi za jutranje varstvo, podaljšano bivanje, prehrano in prevoze. Starši naj ne bi občutili niti težav s prevozi, saj bodo na Osnovni šoli Frana Albrehta poskrbeli za zbirno mesto v jutranjih urah in podaljšano bivanje v popoldanskem času.