Pličanič je namreč izpostavil, da se v zaporu na Povšetovi ulici v Ljubljani soočajo z največjo prostorsko stisko med vsemi zapori v državi. Kot pravi, se to stisko lahko reši le z novimi prostori, ki bi jih zgradili v javno-zasebnem partnerstvu, in sicer v Bizoviku.

Javno-zasebno partnerstvo

Minister je spomnil, da je že v začetku mandata napovedal, da se bo to vprašanje reševalo v okviru javno-zasebnega partnerstva, saj drugih možnosti oziroma proračunskih sredstev ni. Jeseni bodo aktivnosti tako le zagnali, je dejal.

Po ministrovih informacijah je interesa za javno-zasebno partnerstvo pri gradnji zaporniške stavbe kar nekaj. Dejal je, da obstajajo namreč podjetja, ki se ukvarjajo z vlaganjem v zapore, na voljo pa je več različnih modelov sodelovanja, zato je minister prepričan, da bodo našli primernega partnerja.

O roku, do katerega bi nove prostore zgradili, še ne morejo razmišljati, je poudaril Pličanič. Je pa ob tem zagotovil, da bo naredil vse, da aktivnosti stečejo ter se projekt izpelje v čim krajšem času.

"Uprava in zaposleni dajejo vse od sebe"

Minister je seznanjen s poročilom varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek Travnik, v katerem je izpostavljena problematika razmer v zaporih. Prav tako je Pličanič seznanjen tudi z ugotovitvami računskega sodišča, da uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in pristojno ministrstvo v zadnjih šestih letih nista bila uspešna pri reševanju prostorske problematike zaporov ter da se načrtovane investicije niso začele niti izvajati.

Kljub omenjeni prostorski stiski pa minister ocenjuje, da ljubljanski zavod za prestajanje kazni zapora deluje dobro, uprava zapora in vsi zaposleni pa da "dajejo vse od sebe, da so rezultati dobri". Minister si je ogledal tako zapor kot pripor, spregovoril tudi z zaporniki ter priporniki.

"Skupnih prostorov praktično ni"

Ogledal si je njihov prostor za sprehod in kot pravi, imajo zaprti tega prostora res malo, ter skupne prostore, ki jih po ministrovih besedah "praktično ni". Izpostavil je tudi, da skoraj nikjer v stavbi ni klimatskih naprav. Zato meni, da take razmere niso primerne za prestajanje kazni in jih je treba izboljšati.

Pličanič je še pojasnil, da je na današnjem srečanju z direktorjem ljubljanskega zavoda Miranom Candellarijem ter generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušanom Valentinčičem spregovoril še o ostalih težavah zaporniškega sistema v Sloveniji. Med drugim so omenili javne gospodarske zavode, kjer lahko zaporniki delajo, in po ministrovih besedah je tudi na tem področju nekaj težav.

Po srečanju je minister obiskal tudi zaporniški vrt, na katerem zaporniki ob pomoči članov Zavoda Voluntariat gojijo različne vrste zelenjave ter se tako samooskrbujejo.