Glede vodenja Splošne bolnišnice Izola je minister povedal, da je imel direktor Dernič možnosti in priložnosti, a jih ni izkoristil in ni izpeljal sanacije. A se v morebitno razrešitev ne bo spuščal in bo odločitev popolnoma prepustil svetu zavoda, je dejal. Tako je zatrdil, da se danes o kakršnih koli razrešitvah niso pogovarjali.

Sanacijski načrt do konca leta

Dernič bo po ministrovih besedah moral pripraviti sanacijski načrt do konca letošnjega leta. "Če bo to dobro pripravljeno, ne vidim nobenih zadržkov, da mu svet zavoda ne bi zaupal še ene možnosti, da pokaže, da je sposoben izpeljati sanacijo," je dejal Gantar, ki je tudi sam v preteklosti vodil izolsko bolnišnico.

Gantar je sklicujoč se na mnenje nekdanjega predsednika sveta izolske bolnišnice pojasnil, da Dernič "ne obvlada nobenih pomembnih stroškov", to so stroški del, zdravil in materialni stroški. "Tu bo potreben temeljit preobrat," poudarja Gantar. Po njegovih besedah je bilo v preteklih letih v bolnišnici Izola preveč zaposlenih in je tako strošek dela iz leta 2010 na 2011 narasel za milijon evrov.

Finančnih težav izolske bolnišnice, ki je po ministrovih besedah insolventna, ne bi bilo, če se to ne bi dogajalo. Tako izolska bolnišnica po njegovih navedbah zamuja s plačili svojim dobaviteljem že 120 dni.

Nesorazmerje med številom zaposlenih in programom bolnišnice

Gantar meni, da je težava bolnišnice nesorazmerje med številom zaposlenih in programom, ki ga bolnišnica ima. "Tu je odvisno tudi od iznajdljivosti vodstva, ali bo dodatne programe pridobilo, ali bo tudi lahko na tržišču opravilo kaj dela in od tega tudi koliko ljudi potrebuje," je ocenil.

Potrebni so ukrepi, ki bodo imeli takojšnje učinke, je prepričan Gantar. Tako bo po njegovem mnenju tudi treba skleniti dogovor z dobavitelji za odplačevanje zapadlih obveznosti. Sicer pa ne vidi možnosti, da bi država pokrila zapadle obveznosti bolnišnice.

Gantar pravi, da obstaja teoretična možnost, da bodo zaposleni v izolski bolnišnici ostali brez plač že septembra. Vendar pa po ministrovih besedah direktor Dernič zagotavlja, da se to ne bo zgodilo.

Finančne težave sicer ne pestijo le izolske bolnišnice, pač pa tudi nekatere druge, kot slovenjgraško, novomeško in šempetrsko. Tako bo tudi vodstvo bolnišnice v Slovenj Gradcu moralo predstaviti sanacijski načrt, sveta tamkajšnje bolnišnice pa Gantar ne namerava zamenjati.

Vlada je nedavno razrešila dosedanje predstavnike ustanovitelja v svetu izolske bolnišnice in vanj imenovala štiri nove - Janjo Pavšič, Branka Simonoviča, Olgo Franca in Saro Gomizelj. Kot je takrat dejal Gantar, je zamenjavo članov sveta zavoda zahteval zato, ker svet v dosedanji sestavi ni odigral svoje vloge. Tudi člani sveta zavoda naj bi namreč nosili del odgovornosti za izgubo bolnišnice.