Kot so danes sporočili iz javnega zavoda TNP, praviloma z avgustom v gozdovih parka nastopi obdobje največje rasti gob. To na območje parka, predvsem na Pokljuko in Mežaklo, privabi številne, predvsem ljubiteljske nabiralce gobanov, lisičk in štorovk ter drugih gozdnih dobrin, kot so borovnice, maline in zelišča.

"V silni vnemi po iskanju in polnjenju košar vse prepogosto pozabljamo, da je na območju edinega narodnega parka v državi poleg splošnih potrebno spoštovati še posebna pravila in omejitve," opozarjajo v TNP in dodajajo, da zakon dovoljuje ljubiteljsko ali komercialno nabiranje gob in rastlin le v robnem, to je tretjem varstvenem območju parka, medtem ko je v osrednjem območju parka nabiranje gliv in rastlin prepovedano.

Pri gobarjenju je sicer treba upoštevati tudi omejitve iz uredbe o varstvu samoniklih gliv in predpise na področju gozdarstva in varstva gozdov. Tako posameznik lahko dnevno nabere do največ dva kilograma gob, ki morajo biti grobo očiščene že neposredno na rastišču.

Pri nabiranju ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi lahko poškodovali rastišče ali podgobje. Nabrane gobe moramo prenašati v zračni in trdi embalaži. Ker je naša prisotnost v gozdu moteča za v parku živeče živali, tudi ne smemo povzročati nepotrebnega hrupa in drugih motečih dejavnosti.

V primeru kršitev teh določb globa znaša najmanj 208,65 evra. V obdobju "gobarske mrzlice" pa se praviloma poveča tudi število ugotovljenih kršitev prometnih režimov, predvsem glede parkiranja motornih vozil in vožnje po gozdnih cestah.

Naravovarstveni nadzorniki TNP bodo v tem obdobju v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami poostrili nadzor nad spoštovanjem predpisanih pravil. Predvidoma konec avgusta pa bo javni zavod TNP v okviru akcije "Zmerno je pravo za zdravo naravo" skupaj z gobarskimi društvi organiziral izobraževalno delavnico o pravilnem nabiranju gob na območju parka.