Število brezposelnih se je po petih mesecih upada julija zvišalo. Na novo se je prijavilo 8790 brezposelnih, kar je 42 odstotkov več kot junija in 19,3 odstotka več kot julija lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 797 iskalcev prve zaposlitve, 2438 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 4388 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

Od 7524 brezposelnih, ki jih je zavod julija odjavil iz evidence, se je zaposlila oz. samozaposlila 4001 oseba, kar je 3,6 odstotka več kot junija in 0,5 odstotka več kot julija lani.

Julija se je po treh mesecih zmanjševanja število prostih delovnih mest zvišalo, vendar ostaja nižje kot pred letom dni. Delodajalci so prijavili 15.375 prostih delovnih mest, 18,3 odstotka več kot junija in 1,1 odstotka manj kot julija lani.

Julija se je brezposelnost na mesečni ravni znižala v območnih službah Murska Sobota, Maribor in Ptuj, v drugih devetih pa se je zvišala.

Kje je višja brezposelnost?

V letni primerjavi je bila brezposelnost višja v območnih službah Trbovlje, Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Sevnica, Celje in Kranj, manj brezposelnih pa je bilo na območju Murske Sobote, Maribora, Velenja in Ptuja.

V strukturi brezposelnih so se julija glede na junij povečali deleži trajno presežnih delavcev in stečajnikov, brezposelnih v starosti od 25 do 39 let ter žensk. Deleži drugih pomembnejših kategorij so se zmanjšali, delež brezposelnih, starih od 40 do 49 let pa je ostal nespremenjen.

Glede na strukturo julija lani je med brezposelnimi letos več žensk, več brezposelnih, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let, ter dolgotrajno brezposelnih oseb.

Povprečni čas brezposelnosti se je glede na junij skrajšal, glede na julij lani pa podaljšal. Konec julija je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna eno leto, 10 mesecev in 29 dni, konec julija lani pa mesec in 27 dni manj.

V prvih sedmih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 110.038 brezposelnih, kar je 1,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo prijavljenih prek 50 tisoč brezposelnih

V tem obdobju se je na novo prijavilo 53.738 brezposelnih oz. 1,8 odstotka manj kot julija lani. Med njimi je bilo največ oseb, ki so izgubile zaposlitev za določen čas (27.414), sledili so trajno presežni delavci oz. stečajniki (13.447) in iskalci prve zaposlitve (5072).

Glede na lansko prvo sedemmesečje se je prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve (-13,5 odstotka) ter trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev (-7,1 odstotka), brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas pa je bilo več (+6,5 odstotka).

V prvih sedmih mesecih se je iz evidence odjavilo skupaj 59.596 oseb, od teh 35.339 zaradi zaposlitve, kar je 8,6 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju.

Povpraševanje po delavcih je bilo za 11 odstotkov manjše kot v enakem lanskem obdobju. Delodajalci so prijavili 101.446 prostih delovnih mest, od tega 83,3 odstotka za zaposlitve za določen čas.

Kje se je število prostih mest najbolj zmanjšalo?

Povpraševanje po delavcih je bilo glede na prvih sedem mesecev leta 2011 večje le v oskrbi z električno energijo, plinom in paro ter v gradbeništvu. Nadpovprečno zmanjšanje števila prostih delovnih mest je bilo med drugim v rudarstvu ter v dejavnostih javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranja okolja in v izobraževanju.

Povpraševanje po delavcih v predelovalnih dejavnostih se je glede na lanskih prvih sedem mesecev zmanjšalo za 16,8 odstotka; delodajalci so prijavili skupno 19.284 prostih delovnih mest.

Število prostih delovnih mest je poraslo med drugim v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov, v dejavnosti popravil in montaže strojev in naprav ter v proizvodnji drugih vozil in plovil, najbolj pa se je zmanjšalo v proizvodnji oblačil, usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov ter papirja in izdelkov iz papirja.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je julija na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih zaposlilo 8.226 oseb, kar je 1,7 odstotka manj kot junija in 8,7 odstotka več kot julija lani. V prvih sedmih mesecih je bilo zaposlitev na prostih delovnih mestih 66.354 oz. 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani.