Spomnimo, da so se težave z obremenjenostjo kmetijskih površin z arzenom začele po tistem, ko je potok v dolino nanosil material iz nekdanjega in nikoli saniranega rudnika antimona v nekaj kilometrov oddaljenih Znojilah. Občina je že lani naročila analizo tal v okolici Kotredeža, torej na manjšem delu zemljišč, tokrat pa bodo opravili analizo tal vzdolž vse doline Kotredeščice in s tem ugotovili, ali je pridelovanje zelenjave in poljščin na teh površinah dopustno oziroma kakšne so morebitne omejitve za uporabo tal v smislu kmetovanja in uživanja zelenjave s tega območja.

Vplivi se lahko kažejo tudi na dolgi rok

Arzen, ki je sicer naravna snov oziroma mineral, spada med 10 najnevarnejših kemikalij na svetu in je ob dolgotrajnem uživanju z njim zastrupljenih živil rakotvoren. Mag. Lucija Perharič, toksikologinja z Inštituta za varovanje zdravja, pri tem poudarja, da je razlika, ali iz zemlje v poljščine in vrtnine prehaja v tri- ali petvalentni obliki. Medtem ko v slednji obliki ni tako nevaren za zdravje ljudi, uživamo ga denimo tudi z ribami in morsko hrano, je arzen v trivalentni obliki zelo strupen, vendar je malo verjetno, da bi ga posamezna rastlina vsebovala dovolj za takojšen neposreden vpliv na človeka, je pojasnila Perharičeva in dodala, da so prvi znaki takšne zastrupitve driska, bruhanje in izpadanje las. Je pa toliko bolj nevarno, če ljudje dolgotrajno uživajo s trivalentnim arzenom zastrupljeno hrano, saj lahko pride do motenj delovanja perifernega živčevja ali razvoja raka.

Če bi se izkazalo, da so tla v dolini Kotredeščice res (pre)obremenjena z arzenom, mag. Perharičeva krajanom, ki so ta čas pridelovali in uživali vrtnine in poljščine na tem območju, svetuje, da lahko na občini zaprosijo za analizo krvi, las ali nohtov, s čimer bi se prepričali o vsebnosti arzena v njihovem organizmu. "Če se kdo boji, da bi se zastrupil, pa je najbolje, da se izogne pridelovanju na takšni zemlji," meni toksikologinja. Obenem poudarja, da bi se velike količine arzena v tleh odražale tudi na divjih živalih, lisicah, kunah, krtih in drugih glodavcih, ki bi zaradi zastrupitve poginili.

Voda je ostala neoporečna

"Bolj kot v poljščinah je arzen nevaren v vodi," je dodala mag. Perharičeva. Vendar so analize vode, ki so jih v Kotredežu opravili kmalu po poplavah in nato še nekajkrat, pokazale, da je voda tam neoporečna. Prav tako je pokazala analiza naplavin, ki so jih nato vrnili v strugo potoka. "Od osmih vzorcev tal sta dva presegala opozorilno vrednost, v vzorcih pitne vode pa ni bilo ugotovljenih povišanih vrednosti arzena. Kljub temu je inšpektor za okolje glede na ugotovitev, da so naplavine v neposredni bližini vodnega zajetja, o zadevi seznanil pristojni zdravstveni inšpektorat," je pojasnil Mihael Štrukelj z republiškega inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Dodal je, da je opozorilna vrednost arzena in njegovih spojin pri 30 mg/kg, kritična vrednost pa 55 mg/kg suhih tal. To je tudi vrednost, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali, in za zadrževanje ali filtriranje vode, je pojasnil Štrukelj.