Mineva eno leto od začetka vašega projekta Zaposlim delodajalca. Koliko se je po vaših opažanjih v tem času spremenilo stanje na trgu dela?

Razmere na trgu dela se spreminjajo, sicer žal še vedno ne v smeri večjega števila razpisanih delovnih mest in zmanjševanja deleža brezposelnosti, vendar sta se v zadnjem času začela spreminjati prepričanje in način razmišljanja iskalcev zaposlitve, ki sta usmerjena v bolj proaktivno iskanje zaposlitve, poglabljanje obstoječih znanj in razvijanje potrebnih kompetenc za večjo konkurenčno prednost na trgu dela. Iskalci počasi ugotavljajo, da zgolj življenjepis in dolgočasna prijava s prekrižanimi prsti večinoma ne bosta več dovolj, da bi v kadroviku vzbudili željo po nadaljevanju selekcijskega postopka. Razvijanje in negovanje kompetenc sta ključnega pomena za višanje konkurenčnosti na trgu dela, zato se vedno izredno razveselim povratnih informacij naših zvestih podpornikov, ki so se zavestno odločili, da v času brezposelnosti ne bodo sedeli križem rok in čakali, da jim služba potrka na vrata, temveč pridobivajo nova znanja in poglabljajo obstoječa. Slednje se jim je in se še bo obrestovalo ter poznalo v osebnostni in karierni rasti.

V sredo ste na Facebook strani Zaposlim delodajalca pridobili petstotega člana, ki ste mu podarili svetovanje in pomoč pri izboljšanju predstavitvenega življenjepisa. Kako je ta nagrada videti v praksi?

Petstoto članico smo razveselili z nagrado PimpMyCV. To je natečaj, ki ga objavimo na začetku vsakega meseca. Koncept natečaja je, da zmagovalcu, izbranemu kandidatu, pregledamo življenjepis in prijavo ter pokomentiramo in svetujemo, pri katerih delih bi morebiti bilo treba kaj dodati ali odvzeti. Prav tako se posvetimo tudi napakam, ki jih kandidati naredijo v prijavah in jim predlagamo spremembe.

Pri tem moram poudariti, da z natečajem PimpMyCV nikakor in pod nobenimi pogoji zmagovalcem ne kreiramo popolnoma novih življenjepisov, saj se držimo načela, da mora biti CV individualno delo, ki ga napiše kandidat sam, tako da vsebuje pravo mero osebnosti, značaja in argumentiranih kompetenc. Če bi življenjepis kandidatu v celoti izdelali mi, bi delodajalca oziroma kadrovika ogoljufali za prvi kontakt v sklopu selekcijskega postopka, saj bi se lahko ta spraševal, ali se kompetence in značajske karakteristike, opisane v friziranem CV, dejansko ujemajo s kandidatom ali pa so le plod nekoga, ki to počne v sklopu svoje službe. S pravilnim usmerjanjem in vprašanji, ki zahtevajo kandidatovo poglabljanje v svoje veščine in kompetence, lahko iz čisto navadnega, običajnega življenjepisa kandidat naredi odličen in predvsem samostojen končni izdelek, ki ga da na vpogled potencialnemu delodajalcu in ga zna tudi argumentirati ter stati za napisanim.

Med več kot 100.000 iskalci dela se morda petsto članov zdi malo. Kako vi dojemate iskalce zaposlitve, kako aktivni so pri iskanju službe?

Petsto članov na Facebooku se v primerjavi s strah zbujajočo številko 100.000 zdi malo in verjetno ni primerljivo z drugimi zaposlitvenimi portali, lahko pa se pohvalimo z visoko stopnjo interakcije, saj se iskalci zaposlitve odzivajo na naše objave, jih komentirajo, z nami delijo svoje izkušnje in si med seboj z nasveti tudi pomagajo. Smo pristaši kvalitete v smeri odličnih objav in visoke stopnje interakcije, in ne kvantitete, kjer je vsebina žal prevečkrat manj zanimiva za konkretnejšo interakcijo in odziv podpornikov.

A ne bi radi posploševali in vseh iskalcev zaposlitve zmetali v isti koš. Obstaja tudi veliko skupin, ki so problematične z vidika zaposlovanja, denimo prvi iskalci zaposlitve, starejši, brezposelne osebe brez poklicne ali strokovne izobrazbe, invalidi ter dolgotrajno brezposelne osebe.

Na podlagi izkušenj in odzivov lahko ocenimo zgolj populacijo mladih, stare do 35 let, za katere lahko rečemo, da so aktivni, da vlagajo v svoje znanje in vse bolj prevzemajo odgovornost za aktivno reševanje lastne problematike. Seveda obstajajo tudi tisti, ki so zaradi neuspeha in ponavljajočih se zavrnitev izgubili voljo, motivacijo in na koncu tudi upanje, da lahko z lastnim trudom kaj spremenijo in dosežejo uspeh. Zato smo tukaj mi, da jim damo zagon ter potreben elan za dosego svojega zaposlitvenega cilja.

Kako svetovanja in pisanje življenjepisov prilagajate posameznim profilom iskalcev zaposlitve?

Doslej smo večinoma prejemali prijave družboslovcev, kar dokazuje, da je z vidika zaposljivosti to najbolj problematična skupina. Na splošno pa vsakega kandidata pogledamo celostno, pri čemer največ pozornosti namenimo njihovim karakteristikam in udejstvovanju med prostim časom, hobijem, neformalnemu izobraževanju itn. Kandidate spodbujamo, naj v prijavo vključijo tudi osebno plat in se predstavijo v vsej svoji 'veličini'. To je tudi bistvo našega portala in diferenciator, ki nas ločuje od drugih zaposlitvenih portalov - osebna nota posameznika, ki presega list papirja in ponuja bolj poglobljen uvid v osebnostne značilnosti posameznika.

Koliko so v projekt vpeti delodajalci in koliko so pripravljeni priti naproti iskalcem zaposlitve?

Za zdaj smo dialog vzpostavili le s peščico delodajalcev, ki so pokazali, da želijo pristopiti k sooblikovanju boljših razmer na trgu dela. Tudi drugače opažamo, da vse več delodajalcev želi biti družbeno odgovornih in ustvarjati stimulativno okolje za svoje zaposlene. Naša želja je, da bi tudi pri drugih delodajalcih naleteli na proaktiven odziv. Dejstvo je, da bomo samo s sodelovanjem, odprtim dialogom in izmenjavo mnenj uspešno posegli v trenutno stanje na trgu dela in se lahko sistematično lotili iskanja rešitev. Posluh za spremembe je potreben na obeh straneh in upamo, da z našim portalom dosežemo zastavljene cilje.

Več na www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera.