Nastop predstavnikov akademske sfere je za društvo in slovensko javnost vselej veljal za pomemben in poseben vsebinski prispevek k slovesnostim, ki obeležujejo že šestnajstletno uspešno in vsestransko učinkovito delovanje Društva Slovenija Rusija. Spodobno bi torej bilo, da bi tudi nova izvršilna oblast poiskala primeren način za soudeležbo civilnodružbenega gibanja pri obeleženju tega civilizacijsko in kulturno tako subtilnega in hkrati javnega spoštljivega spomina. A govornik sam in konkretno društvo sta tokrat manj pomembna. Letos se je namreč žal zgodilo to, da je izvršilna oblast (vlada RS ali kar kabinet njenega predsednika, kot poročajo mediji) grobo posegla v avtonomijo društva in se lotila urejanja civilnodružbenega življenja svojih državljanov na nedopusten način. To je zaskrbljujoče in bati se je, da tako ravnanje presega enkratnost nedeljskega dogodka. Zato izrekamo globoko nezadovoljstvo in nestrinjanje z oblastniškim vmešavanjem v civilnodružbeno življenje, ki kaže tudi nerazumno podcenjevanje zgodovinskega pomena, trdoživosti in vpliva društvenega življenja na Slovenskem. Nenavadna je strateška nepremišljenost in politična kratkovidnost takšnega samovoljnega dejanja, saj je prav z udeležbo oziroma neudeležbo vojske kot represivnega elementa države najmanj primerno pogojevati katerokoli in kakršnokoli dejanje in delovanje civilne družbe - da o kulturni neobčutljivosti in civilizacijski nezrelosti takšnega ukrepanja niti ne govorimo. Tudi o njegovem "prispevku" h gospodarski izmenjavi med državama, povezovalnosti tovrstnih dogodkov in cinično zlorabljenem pojmu strpnosti ne gre izgubljati besed.

Dr. Neda Pagon in drugi podpisniki