Program sta 26. julija podpisala slovenska veleposlanica v Izraelu Alenka Suhadolnik in namestnik generalnega direktorja za kulturne in znanstvene zadeve na izraelskem zunanjem ministrstvu Rafael Gamzou, začel pa bo veljati 28. avgusta.

Podpisani program spodbuja izmenjavo literature ter umetniških, znanstvenih in izobraževalnih vsebin. Prav tako je predvideno medsebojno sodelovanje sredstev javnega obveščanja - radia in televizije, kinematografije, tiska in elektronskih medijev. Poleg tega program spodbuja še poučevanje in učenje jezika in književnosti.

V okviru programa je načrtovana tudi podelitev pet osemmesečnih štipendij za slovenske podiplomske študente in raziskovalce v Izraelu ter do tri devetmesečne štipendije za izraelske študente v Sloveniji.