Ti so jo zaradi njenega drugačnega pristopa sami vabili na razgovore. V mesecu dni je tako našla delodajalca, kakršnega si je želela, ostala samozaposlena, hkrati pa nadaljevala projekt Zaposlim delodajalca, s čimer želi skupaj z ekipo prostovoljcev iz začaranega kroga pisanja prošenj in čakanja na odgovor potegniti še druge iskalce dela.

Mineva eno leto od vašega projekta Zaposlim delodajalca. Koliko se je po vaših opažanjih v tem času spremenilo stanje na trgu dela in v katero smer?
Situacija na trgu dela se spreminja, sicer žal še vedno ne v smeri večjega števila razpisanih delovnih mest in zmanjševanja odstotkov brezposelnosti, opažam pa, da sta se v zadnjem času začela spreminjati prepričanje in način razmišljanja iskalcev zaposlitve, ki sta usmerjena v bolj proaktivno iskanje zaposlitve, poglabljanje obstoječih znanj in razvijanje potrebnih kompetenc za večjo konkurenčno prednost na trgu dela. Iskalci počasi ugotavljajo, da v večini primerov zgolj življenjepis in dolgočasna prijava s prekrižanimi prsti ne bosta več dovolj, da bi v kadroviku vzbudili interes za nadaljevanje selekcijskega postopka. Razvijanje in negovanje kompetenc sta ključnega pomena za višanje konkurenčnosti na trgu dela, zato se vedno izredno razveselim povratnih informacij naših zvestih podpornikov, ki so se zavestno odločili, da v času brezposelnosti ne bodo sedeli križem rok in čakali, da jim služba potrka na vrata, temveč pridobivajo nova znanja in poglabljajo obstoječa. Slednje se jim je in bo obrestovalo ter refleksiralo v osebnostni in karierni rasti.

V sredo ste na Facebook strani Zaposlim delodajalca zabeležili 500. člana, ki ste mu podarili svetovanje in pomoč pri izboljšanju življenjepisa. Kako zgleda ta nagrada v praksi?
500. članico smo razveselili z nagrado PimpMyCV. To je mesečni natečaj, ki ga objavimo na začetku meseca. Koncept natečaja je v tem, da zmagovalcu – izbranemu kandidatu pregledamo življenjepis in prijavo ter pokomentiramo in svetujemo pri katerih delih bi morebiti bilo potrebno kaj dodati ali odvzeti. Prav tako se posvetimo tudi samim napakam, ki jih kandidati počno v prijavah in jim predlagamo spremembe.
Pri tem moram poudariti, da s PimpMyCV natečajem nikakor in pod nobenimi pogoji zmagovalcem ne kreiramo popolnoma novih življenjepisov, saj se držimo načela, da mora biti CV individualno delo, ki ga napiše kandidat sam, tako da vsebuje pravo mero osebnosti, značaja in argumentiranih kompetenc. S tem, ko bi življenjepis kandidatu v celoti izdelali mi, bi delodajalca oziroma kadrovika ogoljufali za prvi kontakt v sklopu selekcijskega postopka, saj bi se lahko slednji spraševal, ali se kompetence in značajske karakteristike opisane v friziranem CV dejansko ujemajo s kandidatom, ali so le plod nekoga, ki to počne v sklopu svoje službe. S pravilnim usmerjanjem in vprašanji, ki zahtevajo kandidatovo poglabljanje v svoje veščine in kompetence, lahko še iz čisto navadnega, običajnega življenjepisa, kandidat naredi odličen in predvsem samostojen končni izdelek, ki ga da v vpogled potencialnemu delodajalcu in ki ga zna dejansko argumentirati ter stati za napisanim.

Kdo pa je zmagovalec natečaja? Tisti, ki napiše najboljši ali najslabši življenjepis?
Edini kriterij za sodelovanje pri natečaju je opravljena naloga, ki jo udeleženci pošljejo po elektronski pošti. Prva naloga je bila opis posameznikovega tipičnega dneva, pri drugi nalogi pa so morali našteti nekaj svojih kompetenc in jih ustrezno argumentirati. Naj povem, da so nas njihovi domiselni odgovori izredno razveselili, nekateri pa svojim duhovitim pristopom tudi nasmejali, tako da je branje prijav zelo prijetno in zanimivo. Z njihovim sodelovanjem in odgovori smo še bolj prepričani v to, da smo na pravi poti, ko želimo z našim projektom na trg dela pripeljati svež veter in prevetriti zakrnele pristope k iskanju zaposlitve in metode selekcijskih postopkov. Udeleženci natečaja so se izkazali za nadvse kreativne in aktivne ljudi, ki iščejo svoj košček na trgu dela in se želijo izkazati, vendar potrebujejo priložnost. Mi jim bomo to priložnost dali.

Izmed več kot 100.000 iskalcev dela se morda 500 članov zdi malo. Kako vi dojemate iskalce zaposlitve, kako aktivni so pri iskanju službe?
500 članov na Facebooku se v primerjavi s strah zbujajočo številko 100.000 zdi malo in verjetno ni primerljivo z ostalimi zaposlitvenimi portali, lahko pa se pohvalimo z visoko stopnjo interakcije, saj se iskalci zaposlitve odzivajo na naše objave, jih komentirajo, z nami delijo svoje izkušnje in si med seboj z nasveti tudi pomagajo. Naše Facebook podpornike s tega vidika dojemamo kot aktivne, tako da v ekipi radi rečemo, da imamo najboljše »všečkarje«, čeprav nas je malo. Vse to smo dosegli še pred lansiranjem našega portala, zato se ob uradni otvoritvi spletnega mesta nadejamo dodatnih podpornikov in še intenzivnejše interakcije. Vsekakor smo pristaši kvalitete v smeri odličnih objav in visoke stopnje interakcije, kot pa kvantitete, kjer je vsebina žal preveliko krat manj interesantna in zanimiva za konkretnejšo interakcijo in odziv podpornikov.

Ne bi pa radi posploševali in vseh iskalce zaposlitve metali v isti koš. Obstaja veliko skupin, ki so problematične z vidika zaposlovanja, denimo prvi iskalci zaposlitve, starejši, brezposelne osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, invalidi ter dolgotrajno brezposelne osebe. Na podlagi izkušenj in odzivov lahko ocenimo zgolj populacijo mladih, starih do 35 let in za te lahko rečemo, da so aktivni, da vlagajo v svoje znanje in vse bolj prevzemajo odgovornost za aktivno reševanje lastne problematike. Seveda obstajajo tudi tisti, ki so zaradi neuspeha in konstantnih zavrnitev izgubili voljo, motivacijo in v končni fazi tudi upanje, da lahko z lastnim trudom kaj spremenijo in dosežejo uspeh. Zato smo tukaj mi, da jim damo zagon ter potreben elan za dosego svojega zaposlitvenega cilja.

Kako svetovanja in pisanje življenjepisov prilagajate posameznim profilom iskalcev zaposlitve?
Do zdaj smo večinoma dobili prijave družboslovcev, kar dokazuje, da je z vidika zaposljivosti to najbolj problematična skupina. Na splošno pa vsakega kandidata pogledamo celostno, pri čemer največ pozornosti namenimo njihovim karakteristikam in udejstvovanjem med prostim časom, hobijem, neformalnemu izobraževanju itd. Kandidate spodbujamo, naj v prijavo vključijo tudi osebno plat in se predstavijo v vsej svoji 'veličini'. To je tudi bistvo našega portala in diferenciator, ki nas ločuje od ostalih zaposlitvenih portalov – osebna nota posameznika, ki presega list papirja in ponuja bolj poglobljen uvid v osebnostne značilnosti posameznika.

Koliko so v projekt vpeti delodajalci in koliko so pripravljeni priti naproti iskalcem zaposlitve?
Zaenkrat smo dialog vzpostavili s peščico delodajalcev, ki so pokazali, da želijo pristopiti k sooblikovanju boljših razmer na trgu dela. Tudi drugače opažamo, da vse več delodajalcev želi biti družbeno odgovornih in ustvarjati stimulativno okolje za svoje zaposlene. Želeli bi, da tudi pri ostalih delodajalcih naletimo na proaktiven odziv. Dejstvo je, da bomo samo s sodelovanjem, odprtim dialogom in izmenjavo mnenj uspešno posegli v trenutno stanje na trgu dela in se lahko sistematično lotili iskanja rešitev. Posluh za spremembe je potreben na obeh straneh in upamo, da z našim portalom dosežemo zastavljene cilje.

Prijavili ste tudi projekt za Si.mobilov Žur z razlogom, v okviru katerega bodo zbrana sredstva namenili projektu, ki bo spremenil življenje mladih na bolje. Za kakšen projekt gre in kdaj ga boste izpeljali?
Na Si.mobilov Žur z razlogom smo se prijavili s projektom »ZD paket – trden korak v zaposlitveni svet«, ki je s svojim edinstvenim in unikatnim programom namenjen osvajanju veščin in višanju konkurenčnosti mladih na trgu dela. Konkurenca v naši kategoriji je bila močna, pomanjkanje kilometrine pa je tisto, kar nam je po vsej verjetnosti odvzelo nekaj točk in se nismo uvrstili med tri finaliste. Z lansiranjem portala se bo situacija spremenila in projekt bomo pripeljali stopničko bližje k uresničevanju našega poslanstva – da iskalcem ponudimo priložnost, da se dokažejo in aktivno pristopijo k iskanju zaposlitve.