Glede na spodbudne podatke o privarčevani vodi lahko na vodovodu za spoznanje zmanjšajo črpanje rižanske podtalnice in ohranjajo zlato zalogo vode, saj vremenska prognoza spet ni prav nič obetavna, je potrdila predstavnica odnosov z javnostmi rižanskega vodovoda Sara Milenkovski.

Prepovedi glede uporabe vode

Trenutno stanje na vodovodu je toliko zadovoljivo, da motenj vode med vikendom in pričetkom prihodnjega tedna zagotovo ne bo. "Seveda pod pogojem, da ostane poraba vode zmanjšana in se v prihodnjih dneh še zmanjša, zato še naprej pozivamo k skrajno racionalni rabi vode," dodaja Milenkovska. Pred morebitnimi prekinitvami oskrbe z vodo si po njenem mnenju še ni mogoče oddahniti. O tem, če in ko bodo potrebne, bo vodovod odjemalce pravočasno obveščal.

Od minulega torka je na območju treh obalnih občin prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč, pranje javnih in zasebnih površin ter vozil, polnjenje bazenov in tuširanje na plažah. Vode se ne sme uporabljati niti v kmetijstvu, razen za zalivanje v toplih gredah in rastlinjakih. Z izjemo upravičenih prevozov je prepovedana tudi oskrba s prevozi vode z avtomobilsko cisterno in odjem vode iz hidrantov brez vednosti vodovoda.

Nizki vodostaji rek

Zaradi dolgotrajne suše so tako zajetje reke Rižane kot zajetja v hrvaški Istri, od katerih je odvisen rižanski vodovod, v poletje vstopila z nizkimi vodostaji, ki so se v poletju še znižali. Rižansko zajetje je že praktično suho. Vso vodo, ki jo vodovod dobi iz vodnega vira Rižane, tako načrpajo iz bazena podtalnice.

Če bo do redukcij, ki so jih v Slovenski Istri zadnjič izvajali pred 25 leti, dejansko prišlo, bodo določena področja za nekaj ur dnevno izklopljena iz vodooskrbe. Breme redukcij bodo po navedbah rižanskega vodovoda enakomerno porazdelili med vse tri občine, tako v zaledju kot v obmorskih turističnih centrih. Občane bodo o morebitnih odklopih pravočasno obveščali prek spletnega portala, na voljo bo tudi krizni telefon.

Vodovod uporabnike poziva, naj skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti in v domačih gospodinjstvih, obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu ter upoštevajo njihove ukrepe in navodila.

Poslansko vprašanje

Poslanec Pozitivne Slovenije Gašpar Gašpar Mišič je zaradi te problematike na ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje, kako potekajo aktivnosti glede ureditve dolgoročne oskrbe slovenske Istre in Krasa s pitno vodo, kje vidi največjo grožnjo za izvedbo projekta, in ali ocenjuje, da bo projekt zaključen v predvidenih rokih.

Ob tem je ministra pozval, naj v skladu s pristojnostmi naredi vse, da bosta Slovenska Istra in zaledno kraško območje dobila kakovosten in stabilen vir oskrbe s pitno vodo. Brez tega je namreč po njegovem mnenju ogrožen tudi nadaljnji razvoj tega območja.