Čeprav je tamkajšnja komunala hitro začela sanacijo počene cevi in sta se porabi prilagodila tudi tovarniška giganta Krka in Revoz, so bili stanovalci višje ležečih naselij brez vode okoli 12 ur. "Če bi prišlo do okvare glavnega vodovoda ali izpada vodnega vira, bi okoli 35.000 ljudi na novomeškem območju ostalo brez vode slabi uri, težave pa bi imelo tudi gospodarstvo. Naše omrežje namreč nima dovolj velikih vodohranov in rezerv ni veliko," je povedala pomočnica direktorja Komunale Novo mesto Jožica Fabjan in dodala, da v nedavnem primeru izpada omrežja težave niso bile tako hude tudi zato, ker imajo v večjih tovarnah ravno kolektivne dopuste in ne delajo s polno paro.

Z novimi vodohrani vode za 12 ur

V preteklih letih se je v Novem mestu sicer veliko vlagalo v nove investicije na vodovodnem omrežju, zelo malo pa v obnovo dotrajanih azbestno-betonskih cevi. Novomeška komunala tako že od leta 2007 pripravlja projekt hidravličnih izboljšav na vodovodu, ki bi občinam Novo mesto, Šentjernej, Mirna peč, Straža in Škocjan v veliki meri izboljšal oskrbo z vodo. V prvi fazi bi okoli 40 kilometrov azbestno-betonskih cevi zamenjali s tistimi iz duktilne litine, ki se skoraj ne morejo pokvariti. Z novimi cevmi bodo veliko manjše izgube vode, zgradili pa bodo tudi veliko večje vodohrane. V drugi fazi projekta bi uredili še vodna zajetja. "Medtem ko zdaj višje ležeče hiše ostanejo brez vode v eni uri, tiste nižje ob Krki pa po treh, bi nov sistem v primeru napak zagotavljal nemoteno oskrbo za okoli 12 ur," je razložil Iztok Zorko, vodja sektorja vodooskrbe na novomeški komunali.

Če bi imeli tak sistem že vzpostavljen, razlaga Zorko, tudi ne bi bilo potrebno za danes ali jutri napovedati redukcij vode, kot bodo verjetno primorani storiti. "Kljub upadu nivoja podtalnice bi bilo namreč v sušnih konicah ob ustrezno velikih rezervah vode za normalno oskrbo dovolj. Zdaj pa to ni mogoče," je sklenil.

Leta 2015 mora biti projekt končan

Po besedah Jerneja Muhiča iz razvoja vodooskrbe na novomeški komunali je projekt hidravličnih izboljšav v usklajevanju že pet let, predvsem zaradi počasnih mlinov okoljskega ministrstva. "Z novo garnituro na ministrstvu so se zadeve nekoliko pospešile, tako ob vseh pridobljenih dokumentih pričakujemo, da bomo gradnjo začeli spomladi naslednje leto.

Časa ni več veliko, zaradi evropskih kohezijskih sredstev mora biti projekt končan do konca leta 2015." Vrednost obnove novomeškega vodovodnega omrežja je sicer 15,3 milijona evrov, evropskih sredstev je 70 odstotkov, 20 odstotkov bodo zbrale občine, preostalo bo dala država.