Toda že v maju se je s kamniškim spornim odlokom začelo ukvarjati tudi ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter že dva tedna pred izdajo uradnih odločb obvestilo kamniško občino, da je novi občinski odlok za odmero nadomestila za stavbno zemljišče nezakonit in neustaven, saj mimo predpisanega postopka omogoča spreminjanje podatkov iz uradnih evidenc, za katere je pristojna izključno geodetska uprava.

Veljavne le uradne evidence

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor torej jasno ugotavlja, da je zajem podatkov za stavbno nadomestilo mogoč le iz uradnih evidenc. Prav tako je zgolj tam mogoče tudi posodabljanje teh podatkov. Zato so, navajajo na ministrstvu, občini že dvakrat naložili, da nemudoma sanira sporne določbe odloka, ki vsebujejo pravilo, po katerem podatki za odmero nadomestila, ki so določeni na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije, ostanejo v veljavi, dokler iz uradnih evidenc ni razvidno drugače. Zahtevali so še, da jih občina obvesti o izvedenih aktivnostih.

A na občini so nezadovoljne občane, ki so zaradi pritožbe ure in ure stali v vrstah, zvečine odslovili, češ, naj počakajo in se pritožijo na uradno odmero, ki jim jo bodo poslali iz davčne uprave. Tako so občani na začetku julija iz davčne uprave prejeli tudi uradne, praviloma višje položnice, ki jih morajo nepreklicno plačati, saj pritožba ne zadrži plačila.

Prav na to so kamniško občino že prej večkrat javno opozorili tudi predstavniki združene opozicije, nazadnje po zadnjem dopisu ministrstva občini. Poudarjajo, da je ministrstvo občino dvakrat pozvalo k razveljavitvi odloka o stavbnem nadomestilu oziroma delov, ki se nanašajo na nezakonito zbiranje podatkov, saj naj bi na občini nezakonito spremenili uradne evidence nepremičnin.

V opoziciji opozarjajo tudi na to, da si že več mesecev prizadevajo uvrstiti sporni odlok in nepravilnosti, ki se spletajo okoli njega, na redno sejo občinskega sveta. Prejšnji teden jim je župan Marjan Šarec odrekel tudi možnost sklica izredne seje ter odločil, da bodo o odloku razpravljali šele jeseni. Svojo odločitev je župan utemeljil z ugotovitvijo, "da v odloku ni nezakonitih določil, je pa smiselno obstoječe določilo 4. člena odloka dopolniti - navezati z geodetskimi evidencami". Kot da ne bi govoril o istem odloku, je Šarec pojasnil, da je ministrstvo občino zaradi ureditve evidenc pravzaprav pohvalilo in jo pozvalo, da jih deli z njimi oziroma posreduje geodetski upravi. "Dogovorjeno je, da bo Gurs naše kakovostnejše občinske evidence prevzel in vključil v lastne evidence," je poudaril.

Gursovi podatki za Kamnik niso dovolj dobri

"Občina je z odlokom določila, da dokler iz uradnih evidenc ni razvidno drugače, ostajajo v veljavi podatki, ki jih sama določi na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije. To pa je ravno nasprotno, kot veleva zakon, po katerem postanejo podatki veljavni šele takrat, ko so vpisani v uradno evidenco!" opozarjajo v opoziciji in pojasnjujejo, da je je občina za popis nepremičnin najela podjetje, ki je na terenu nezakonito zbiralo podatke. "Podjetje Locus je za svoje delo izstavilo občini račun za 200.000 evrov," navajajo v opoziciji in spomnijo, da so davkoplačevalci drago plačali že Gursovo zbiranje uradnih in veljavnih podatkov.

Podobno kot župan tudi koalicijski svetniki vztrajajo, da za razliko od prvega dopisa, ki so ga razveljavili, v drugem dopisu ministrstva nič več ne piše o morebitni nezakonitosti odloka. Zato se pohvalijo, da so na podlagi lastne evidence letos izdali 12.796 odločb, lani pa le 7844. Sklepanje, da se v razliki skrivajo le črnograditelji in neplačniki, ni na mestu, saj so nadomestilo razdelili med vse solastnike nepremičnin, tudi med zakonske partnerje. Tako je bolj merodajen podatek, da so skoraj podvojili prihodke, čeprav naj to sprva ne bi bil njihov namen. Kot tožijo številni občani, se tudi ni uresničila napoved, da tisti, ki so davščino že doslej zgledno plačevali, ne bodo dodatno obremenjeni. Koalicijski svetniki zato smelo dodajo, da se je po podatkih strokovnih služb na izdane Dursove odločbe pritožilo le 400 občanov, in pozabijo, da se je več tisoč občanov postavilo v vrste za pritožbe že po informativnih izračunih.