Največja dovoljena višina odhodkov v letu 2013 9,5 milijarde evrov

Vlada je danes nadaljevala obravnavo osnutka izhodišč za pripravo proračunov za 2013 in 2014. Vlada je predlagana izhodišča zavrnila in ministrstvu za finance naložila, naj skupaj z ostalimi resorji pripravi novo gradivo, pri pripravi pa dosledno upošteva usmeritve iz vladne razprave ta in minuli teden, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Minister za finance Janez Šušteršič sicer na današnji vladni seji ni bil prisoten, saj je na dopustu.

Vlada je minuli teden opravila splošno razpravo o proračunih za leti 2013 in 2014, potem ko je teden pred tem sprejela največjo dovoljeno višino odhodkov in ciljna primanjkljaj za obe leti.

Vlada si je postavila največjo dovoljeno višino odhodkov, ki bodo lahko v letu 2013 dosegli 9,5 milijarde evrov, kar je celo za pol milijarde evrov več kot v rebalansu letošnjega proračuna. V letu 2014 naj nato odhodki ne bi smeli preseči 9,3 milijarde evrov.

Kljub višjim odhodkom naj bi se proračunski primanjkljaj prihodnje leto znižal s treh na 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v letu 2014 pa dodatno nazadoval na 1,8 odstotka BDP.

Glavni razlogi za predvideni dvig odhodkov niso znani

Glede na dvig odhodkov in istočasno znižanje primanjkljaja bi se morali ti glede na 7,9 milijarde evrov v rebalansu letošnjega proračuna precej zvišati.

Zaenkrat tako ostaja neznanka, kako naj bi v trenutnih gospodarskih razmerah do tega prišlo in s kakšnimi ukrepi naj bi vlada te višje prilive realizirala. Pojavljale so se celo špekulacije o uporabi določila iz zakona za uravnoteženje javnih financ, ki vladi omogoča dvig davka na dodano vrednost. Prav tako ni znano, kakšni so glavni razlogi za predvideni dvig odhodkov.

Vlada mora predlog dveletnega proračuna v DZ poslati do 1. oktobra, proračunsko načrtovanje pa bo odvisno tudi od najnovejše napovedi gospodarskih gibanj, ki jo bo septembra pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Najtežji del proračunskih pogajanj so običajno prav usklajevanja glede razreza proračunske porabe med posameznimi resorji.