Davčna uprava RS (Durs) je v drugem svežnju poslala 477.982 informativnih izračunov za lani. Od tega jih je bilo 298.272 oz. 62,4 odstotka z vračili - Durs je skupaj 145,9 milijona evrov preplačane dohodnine vrnil 27. julija.

Takšnih z doplačili je bilo 141.945 oz. 29,7 odstotka izračunov, preostalih 37.765 oz. 7,9 odstotka pa jih je bilo brez vračila ali doplačila dohodnine.

Durs je sicer za lani izdal skupaj 1.005.348 informativnih izračunov dohodnine. Kdor ga ni prejel, je moral dohodninsko napoved do 31. julija vložiti sam.