Parkirnino bo treba plačati od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro. Plačilo na parkomatih bo možno za največ šest ur vnaprej.

Stanovalci z navedenih območij bodo lahko parkirali z dovolilnico za časovno neomejeno parkiranje na javnih parkirnih površinah z veljavnostjo od 1. avgusta do 31. decembra letos. Za dovolilnico bodo plačali sorazmerni del predpisane letne takse, kar znaša 46,21 evra.

Upravičenci morajo pri vlaganju zahtevka za dovolilnico izkazati stalno bivališče na območju in lastništvo ali lizing vozila.

Na vsako stanovanjsko enoto se lahko izda le ena dovolilnica za parkiranje znotraj območja, upravičenci pa prejmejo dovolilnico neposredno ob predložitvi zahtevanih dokazil na oddelek za gospodarske dejavnosti in promet na Trgu Mladinskih delovnih brigad 7. Pristojni oddelek bo danes začel z izdajo dovolilnic za stanovalce.