Frančeškinu je zaradi domnevno neodgovornega in negospodarnega ravnanja v ponedeljek prenehalo delovno razmerje direktorja zadruge, pri čemer je bil na tem položaju od 1. marca lani. Že s 1. junijem je ostal brez vseh pooblastil, s 1. julijem pa so mu tudi prepovedali vstop v poslovne prostore zadruge.

Med drugim mu očitajo zlorabo položaja, prekomerno porabo sredstev pri urejanju trgovine v Marezigah ter povzročitev okrog 1,5 milijona evrov dolga, nezakonito in negospodarno ravnanje z zemljišči v Dekanih in sporno oddajo kmetijskih zemljišč.

Frančeškin je na današnji novinarski konferenci vse očitke zavrnil kot neutemeljene. "Zaradi posega v čast in dobro ime bom vložil odškodninske tožbe proti posameznikom v zadrugi v višini nad 20.000 evrov. Znesek bo šel v dobrodelne namene," je napovedal.

Ob tem je dejal, da bo vložil tudi kazenske ovadbe zaradi opustitve dejanja dobrega gospodarja in povzročitve gospodarske škode proti tistim posameznikom, ki kot člani upravnega in nadzornega odbora niso opravili svojega dela in s tem zadrugi po njegovi oceni povzročili gospodarsko škodo. Dodal je, da se bo, čim prejme sklep o prenehanju delovnega razmerja, odzval tudi nanj.

Po njegovih besedah naj bi se z majsko menjavo na čelu nadzornega odbora zadruge, ko je njegov predsednik postal Egidij Markežič, in z aktivnim sodelovanjem Irene Vrhovnik iz upravnega odbora zadruge, začelo sistematično rušenje dosežkov in poslovnih uspehov zadruge pod njegovim vodstvom. "Seveda pa so v zadnjem času številne aktivnosti usmerjene zgolj v neutemeljeno blatenje mojega dobrega imena," je dodal.

Zavrnil je vse očitke glede netransparentnega in negospodarnega ravnanja. Kot pravi Frančeškin je letno poročilo pregledala revizijska hiša, potrdila pa sta ga upravni in nadzorni odbor ter občni zbor zadruge. Prav tako naj bi, tako Frančeškin, nadzorni in upravni organ potrdila očitana prevrednotenja v letni bilanci.

Glede očitanega povečanega dolga do dobaviteljev v višini 1,5 milijona evrov je dejal, da je bil v juliju 2011 ta dolg 678.000 evrov, pri čemer je imela Agraria štiri trgovine. V sredini maja letos pa je bil dolg 1,25 milijona evrov, Agraria pa je imela osem trgovin in novo poslovno enoto Maribor, je še pojasnil.

"Očitno je nato dolg narasel na 1,5 milijona evrov, kar kaže na sedanji problem likvidnosti in solventnosti oziroma na sedanje upravljanje predsednice zadruge in upravnega odbora Jožice Bolčič," je dejal Frančeškin.

Iz informativnega izkaza poslovnega izida za prvo polletje letošnjega leta je po njegovih besedah razvidno, da so čisti prihodki od prodaje glede na lani narasli za 11 odstotkov na 5,4 milijona evrov. Čisti dobiček pa je, kot pravi, znašal 152.497 evrov v primerjavi z izgubo 5.415 evrov v lanskem letu. "Iz tega sledi, da je v prvem polletju zadruga poslovala dobro," je še dejal Frančeškin.

Glede zemljišč v Dekanih je pojasnil, da minulih deset let zakupnik zemljišč ni plačeval najemnine, zato naj bi Frančeškin skladno z zakonodajo in kot dober gospodar, površine oddal v najem drugemu. Da dejanje ni sporno, naj bi potrdila tudi pravna služba.

Glede očitkov, da je zadruga v najem oddaja lastna kmetijska zemljišča, je povedal, da gre za gradbene parcele in da je bil tovrstni najem več kot smotrna poteza vodstva. Glede prenove prodajnih centrov pa je pojasnil, da so pripravili obširno investicijsko dokumentacijo, ki naj bi jo pregledal tudi osrednji investitor, Sklad za regionalni razvoj.