Kot piše v zakonu, morajo Teš ter v imenu država ministra, pristojna za finance in za energetiko, skleniti pogodbo o ureditvi razmerij, v kateri se določijo okviri izvedbe projekta - glede investicijske cene projekta, sklenitvijo pogodbe s Premogovnikom Velenje za lignit po najvišji ceni, rokom dokončanja projekta, donosnosti projekta in omejitvijo izpustov CO2.

Najpomembnejši sta ceni projekta in lignita; investicijska cena projekta se ne sme povišati s sedanjih 1,3 milijarde evrov, cena lignita pa ne sme preseči cene 2,25 evra na gigajoul.

Med pogoji za poroštvo so tudi do sedemletni moratorij na odplačilo glavnice, skrajni rok črpanja posojila 30. april 2013, da zadnji obrok glavnice posojila zapade v plačilo najpozneje 25 let od dne črpanja zadnje tranše posojila in da je obrestna mera določena ob črpanju posamezne tranše (lahko je spremenljiva ali fiksna).

V zakonu še piše, da je končna skupna vrednost izgradnje 600-megavatnega bloka manjša od skupne vrednosti projekta, navedene v četrtem noveliranem investicijskem programu (NIP 4), in so v njej zajete vse postavke iz omenjenega investicijskega programa.

Pogodbo o poroštvu z Evropsko investicijsko banko (EIB) v imenu in za račun države sklene minister, pristojen za finance.

DZ je zakon sprejel 18. julija, predsednik republike pa ga je podpisal v ponedeljek.

Po sklepu DZ mora sicer Teš do podpisa poroštvene pogodbe pripraviti NIP 5, ki ga mora potrditi neodvisen in strokovno usposobljen recenzent. NIP 5 bodo morali pred podpisom poroštvene pogodbe potrditi nadzorniki Teša in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na osnovi NIP 5 pa se bo preverilo izpolnjevanje pogojev iz zakona o poroštvu.

V Teš NIP 5 pripravljajo in bo predvidoma pripravljen v avgustu, so minuli teden pojasnili za STA in dodali, da za začetek črpanja 440 milijonov evrov sredstev EIB potrebujejo do tri mesece.

Teš 6 naj bi letno proizvedel 3500 gigavatnih ur električne energije. Zaključek pogodbenega poskusnega obratovanja je predviden novembra 2014, Teš 6 pa bo po načrtih obratoval 40 let.

Glede projekta je že od njegovega začetka - skupščina Teša je razvojni načrt s šestim blokom potrdila leta 2004 - veliko polemik.

Koalicija okoljevarstvenih organizacij in posameznikov Ustavimo Teš 6 je želela izvajanje zakona in posledično graditev Teša 6 preprečiti z referendumom, a so po besedah predsednika DZ Gregorja Viranta v pobudi za zahtevo za razpis referenduma o zakonu o državnem poroštvu za Teš 6 zbrali premalo podpisov.

Kot je podatke notranjega ministrstva v petek navedel Virant, je pobudnikom uspelo zbrati le 2151 veljavnih podpisov, za veljavnost pa bi jih moralo biti 2500 podpisov.

Pobudniki so bili prepričani, da bo veljavnih podpisov dovolj, saj so jih v roku, do minule srede do 16. ure, v DZ po besedah prvopodpisanega pod pobudo Vilija Kovačiča vložili okoli 3000.

Ker dvomijo o korektnosti izločanja podpisov, so v ponedeljek odšli v DZ, kjer jim je Virant izročil fotokopije podpisov. Če bodo pri posameznih spornih izločenih podpisih želeli preveriti razlog za izločitev podpisa, jim bo to ministrstvo, kot je zagotovil Virant, tudi pojasnilo.