Vlada je Vičičevo z JAK imenovala na predlog sveta agencije, je v sporočilu za javnost zapisala predstavnica za stike z javnostmi na JAK Katja Stergar. Pregla je razrešila zaradi njegove odločitve za odhod v pokoj.

JAK se je v zadnjem obdobju znašla v težavah zaradi maja sprejetega zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je določil tudi način financiranja agencije. Po novem naj bi se iz državnih sredstev financiralo izključno izvajanje dejavnosti in nalog agencije, ne pa tudi njenega delovanja. Zakon je določil tudi, da se lahko v primeru, da izvenproračunski prihodki na letni ravni ne zadoščajo za pokrivanje stroškov delovanja agencije, iz sredstev državnega proračuna financira stroške dela do največ treh zaposlenih.

V začetku junija je JAK preko svoje spletne strani obvestila prijavitelje s področja znanosti in poljudne znanosti, da je bila prisiljena ustaviti svoje poslovanje na tem področju. V začetku julija pa je pripravila sestanek, na katerem so prijavitelje, ki so v letu 2012 dobili odobrena sredstva za sofinanciranje znanstvenega tiska, seznanili z nastalo situacijo in s prizadevanji JAK za rešitev nastale krize.