Število prihodov domačih turistov se je glede na junij lani povečalo za osem odstotkov, število njihovih prenočitev pa za odstotek. Medtem se je znižalo tako število prihodov kot prenočitev tujih turistov, in sicer za en oz. štiri odstotke.

Približno polovico tujih turističnih prenočitev so ustvarili nemški, avstrijski, italijanski, ruski in britanski turisti.

Tuji turisti so junija ustvarili 60 odstotkov turističnih prenočitev. Največji delež prenočitev tujih turistov so prispevali turisti iz Nemčije (15 odstotkov). Sledili so turisti iz Avstrije in Italije (po 12 odstotkov), Rusije (sedem odstotkov) ter Velike Britanije in Nizozemske (po pet odstotkov).

Junija so več prenočitev kot junija lani ustvarili turisti iz Rusije (pet odstotkov), Nizozemske (26 odstotkov) in nekaterih drugih držav. Manj prenočitev so ustvarili italijanski (13 odstotkov), avstrijski (16 odstotkov), hrvaški (štiri odstotke) in nemški turisti (13 odstotkov).

Največ prenočitev so beležile zdraviliške občine, in sicer je bilo v njih zabeleženih 30 odstotkov vseh prenočitev oz. štiri odstotke manj kot junija lani.

V obmorskih občinah je bilo 26 odstotkov vseh prenočitev turistov, kar je štiri odstotke manj kot junija lani. V gorskih občinah je bilo 22 odstotkov vseh prenočitev ali tri odstotke manj kot junija lani. Rast pa so beležili v občini Ljubljana, kjer je bilo ustvarjenih devet odstotkov vseh prenočitev turistov ali za 10 odstotkov več kot junija lani.

Največ prihodov turistov so beležili v gorskih občinah, in sicer 26 odstotkov ali pet odstotkov več kot v junija lani.

Največ prenočitev turistov je bilo v hotelih (60 odstotkov vseh prenočitev), sledili so kampi (16 odstotkov) ter apartmajska in počitniška naselja (šest odstotkov).

Število prenočitev turistov v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo junija višje za 15 odstotkov, v planinskih domovih in kočah za 24 odstotkov ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za pet odstotkov. Hoteli so v enakem obdobju zabeležili za tri odstotke, kampi pa za sedem odstotkov manj prenočitev.

V prvem polletju je bilo prihodov turistov več za tri odstotke, prenočitev pa več za en odstotek kot v enakem obdobju lani.

Prihodov in prenočitev domačih turistov je bilo v primerjavi z lanskim prvim polletjem manj za en oz. tri odstotke, prihodov in prenočitev tujih turistov pa več za šest oz. štiri odstotke.