Lani se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev, kot se jih je iz nje odselilo. V Slovenijo se je lani namreč priselilo 2059 prebivalcev več, kot se jih je odselilo. Število priselitev in odselitev v zadnjih letih sicer upada, sporočajo iz statističnega urada.

V letu 2011 se je v Slovenijo priselilo 14.083 prebivalcev, kar je skoraj za desetino manj kot leta 2010, v tujino pa se jih je odselilo 12.024 oz. za četrtino manj kot leta 2010.

Za Slovenijo je že več kot desetletje značilno, da se vsako leto odseli več državljanov Slovenije, kot se jih iz tujine vrne. Takšen trend se je nadaljeval tudi v letu 2011. Iz Slovenije se je odselilo 1361 državljanov Slovenije več, kot se jih je priselilo.

V letu 2011 se je v Slovenijo priselilo 10.765 oseb s tujim državljanstvom. Največ, 3387, jih je bilo državljanov Bosne in Hercegovine, sledilo jim je 1230 državljanov Kosova in 1174 državljanov Srbije.

Državljanstvo ene od držav članic EU je imelo 1990 priseljencev. Največ je bilo državljanov Bolgarije, Italije in Nemčije, je objavil Statistični urad RS. Po njegovih podatkih pa je 943 priseljencev imelo državljanstvo katere od preostalih držav sveta. Med njimi je bilo največ državljanov Ukrajine, Rusije in Kitajske.

V letu 2011 se je iz Slovenije odselilo 4679 državljanov Slovenije in 7345 tujih državljanov. Največ državljanov Slovenije se je odselilo v Nemčijo, Avstrijo in na Hrvaško. V te tri države je namreč odšlo 46,8 odstotka odseljenih slovenskih državljanov.

Med tujimi državljani, ki so v letu 2011 zapustili Slovenijo, je bilo največ državljanov republik nekdanje Jugoslavije, ki so se večinoma odseljevali v svoje izvorne države.

V Sloveniji je bilo lani registriranih tudi 107.988 notranjih selitev, kar je za 1,3 odstotka več kot leto prej. Med prebivalci, ki so tega leta prijavili spremembo bivališča, se jih je 80 odstotkov preselilo v drugo občino, ostali pa so se preselil v drugo naselje znotraj iste občine, še piše na strani statističnega urada.