Povprečna letna inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo rasti cen v EU, je julija znašala 2,6 odstotka.

Rast cen od začetka leta do konca julija je bila 1,1-odstotna, v enakem obdobju lani je bila 0,7-odstotna.

V Sloveniji so se julija znižale cene v skupinah obleka in obutev (za 17,6 odstotka), zdravje (za 1,3 odstotka), hrana in brezalkoholne pijače (za 0,7 odstotka), prevoz (za 0,4 odstotka) in stanovanjska oprema (za 0,1 odstotka).

Velik vpliv poletnih sezonskih razprodaj

Zaradi poletnih sezonskih razprodaj so se pričakovano znižale cene v skupini obleka (za 19 odstotkov) in obutev (za 15,4 odstotka). Na znižanje cen v skupini hrana in brezalkoholne pijače so najbolj vplivale nižje cene sadja ter zelenjave (za 6,5 odstotka oz. 4,3 odstotka). Najbolj pa so se podražili kruh in izdelki iz žit ter brezalkoholne pijače; v vsaki za odstotek.

Skupno rast cen so znižale nižje cene obleke in obutve (za 1,3 odstotne točke), po 0,1 odstotne točke pa nižje cene sadja, zelenjave, zdravja, manjših izdatkov za zabavo, šport in razvedrilo ter prevoza.

Julija pa so se zvišale cene v skupini rekreacija in kultura (za 2,3 odstotka), alkoholne pijače in tobak (za 2,1 odstotka), raznovrstno blago in storitve (za 1,6 odstotka), komunikacije (za 1,1 odstotka), stanovanje (za 0,3 odstotka) ter gostinske in nastanitvene storitve (za 0,1 odstotka).

Tudi letos so se v skupini rekreacija in kultura zaradi sezonskih dejavnikov najbolj podražile počitnice v paketu (za 10,2 odstotka), najbolj pa se je pocenila oprema za šport (za 9,4 odstotka). V skupini alkoholne pijače in tobak so se zaradi zvišanja trošarin za cigarete podražili tobačni izdelki (za 3,4 odstotka).

Cene zdravstvenega zavarovanja so se precej zvišale

Na gibanje cen v skupini raznovrstno blago in storitve so najbolj vplivale višje cene zdravstvenega zavarovanja (za 11,1 odstotka). Višje cene v skupini komunikacije so bile predvsem posledica končanih akcijskih ponudb nekaterih ponudnikov telefonskih in internetnih storitev. Te storitve so bile tako v povprečju dražje za 1,1 odstotka.

K skupni mesečni rasti cen so 0,3 odstotne točke prispevale višje cene počitnic v paketu, 0,2 odstotne točke višje cene zdravstvenega zavarovanja ter po 0,1 odstotne točke višje cene tobaka, telefonskih in internetnih storitev ter ostalih julijskih podražitev.

Na letni ravni je bila julija rast cen, kot omenjeno, 2,4-odstotna. Junija je bila 2,3-odstotna, v enakem obdobju lani pa 0,9-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast je bila 2,3-odstotna, v enakem obdobju lani 1,7-odstotna.

V enem letu so se cene najbolj povišale v skupini alkoholne pijače in tobak (za 7,4 odstotka). Sledile so skupine hrana in brezalkoholne pijače (za 4,1 odstotka), stanovanje (za 3,9 odstotka), raznovrstno blago in storitve (za 2,5 odstotka), prevoz (za 2,4 odstotka), gostinske in nastanitvene storitve, rekreacija in kultura ter izobraževanje, obleka in obutev ter zdravje.

V enem letu pa so se cene v povprečju znižale v skupinah komunikacije (za 3,1 odstotka) ter stanovanjska oprema (za 0,3 odstotka).

V Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) so ocenili, da se nadaljujejo makroekonomske razmere, v katerih se cene povišujejo relativno počasi. "Glavni razlogi za umirjene cenovnih gibanj so še naprej povezani z nadaljevanjem zaostrenih razmer v domačem gospodarstvu in odsotnostjo večjih cenovnih šokov iz mednarodnega okolja," so ocenili in napovedali, se bo inflacija v Sloveniji in območju evra še nekoliko znižala ob predpostavki, da cena nafte v prihodnje ostane na doseženi ravni.