Ambrožič naj bi v svojem magisteriju prepisal večino tuje diplome, ne da bi jo navedel kot vir. Analiza, ki jo je s posebnim programom opravila mariborska fakulteta za računalništvo, je pokazala, da je v poslančev magisterij skoraj v celoti vdelana diploma študentke ljubljanske ekonomske fakultete iz leta 2002.

Ambrožič je na današnji novinarski konferenci v Mariboru ponovno izrazil prepričanje, da je pri računalniški analizi prišlo do napak. Po njegovih besedah mu je Milan Ojstršek s fakultete za računalništvo potrdil, da omenjeni računalniški program zgolj primerja tekste in ne ugotavlja plagiatorstva. O plagiatorstvu morajo po besedah Ambrožiča odločati strokovnjaki, ki se spoznajo na obravnavano tematiko.

Prav tako je pojasnil, da sta s Klementino Jezeršek, od katere naj bi prepisoval, obravnavala problem azbestoze z različnih vidikov, da je literatura s tega področja omejena in da sta se opirala na iste vire. "Posledica tega je, da sva omenila enake citate, ki jih posebni računalniški program ne izloči oziroma posebej opredeli."

Pomotoma uporabljal tujo diplomsko nalogo?

Na novinarsko vprašanje, ali je pri svojem raziskovanju uporabljal tudi omenjeno diplomsko delo, je odgovoril, da nikakor ne zavestno. "Če že, potem pomotoma," je dejal in poudaril, da je v nalogi kot vir uporabil 65 knjig, 211 člankov, 153 spletnih virov in 106 drugih virov. "Moja naloga je bistveno drugačna, tako po vsebini kot po obsegu."

"Primerjati moje magistrsko delo in diplomsko delo Jezerškove je kot primerjati mizo in stol, ter ob tem trditi, da je miza plagiat stola, ker imata oba štiri noge in enake vijake," je ponazoril.

Zaradi zadeve, ki jo je Ambrožič poimenoval afera "poseben računalniški program", je predsednik PS Zoran Janković poslancu prejšnji teden dal na izbiro, da sam odstopi s funkcije ali pa bo o njegovi izključitvi iz stranke v torek odločal svet PS.

Ambrožič je danes povedal, da bo svetu stranke v torek predstavil svoja dejstva, na podlagi katerih naj ta sprejme odločitev glede njegove usode. Sam o odstopu ne razmišlja. "O odstopu ne razmišljam, ker stojim za svojimi navedbami," je zatrdil. Ocenjuje, da ga bo svet stranke podprl, zato o drugih funkcijah "trenutno ne razmišlja". Janković mu je namreč v primeru odstopa ponudil delovno mesto strokovnega sodelavca v poslanski skupini.

Na novinarski konferenci je Ambrožič med drugim tudi prebral pismo podpore profesorja Stojana Plesničarja, v katerem je ta zapisal, da je Ambrožičevo delo plod šestletnega znanstveno-raziskovalnega dela in rednih konzultacij z njim kot somentorjem.