Eno najpomembnejših političnih vprašanj v prihodnjih dveh mesecih bo zagotovo način umestitve zlatega fiskalnega pravila v slovensko zakonodajo. Kar 52,5 odstotka vprašanih meni, da zadostuje, da bi Slovenija zlato fiskalno pravilo zapisala v zakon, 30,5 odstotka se jih zavzema za vpis v ustavo, tri odstotke jih meni, da to pravilo ni potrebno, 14 odstotkov vprašanih pa se ni moglo opredeliti, kaže anketa v današnjem Delu.

Prvaki parlamentarnih strank so odločanje o fiskalnem pravilu in Slovenskem državnem holdingu preložili na jesen. S to odločitvijo Slovenija ničesar ne zamuja in bi lahko bile odločitve sprejete pravočasno, meni 38 odstotkov vprašanih, 36 odstotkov jih je prepričanih, da bo takrat že prepozno, 26 odstotkov pa se ni moglo opredeliti.

V Sloveniji politična kriza

Velika večina, kar 83 odstotkov vprašanih, presoja, da je v Sloveniji nastala politična kriza, nasprotno meni 16 odstotkov vprašanih. Največji delež anketirani meni, da odgovornosti za nastanek krize nosijo vse stranke (47 odstotkov), 26 odstotkov jih odgovornosti za nastanek krize obtožuje predsednika vlade Janeza Janšo, 14 odstotkov jih meni, da je za to odgovorna koalicija, devet odstotkov pa, da je opozicija.

Na vprašanje, kateri bi bil najboljši ukrep za rešitev politične blokade, večina odgovarja, da ne v takšni sestavi vlade. Tako jih meni več kot polovica, če seštejemo odgovore, kjer jih 21 odstotkov predlaga predčasne volitve, 19 odstotkov rekonstrukcijo vlade, 16 odstotkov pa novo koalicijo brez volitev. Medtem pa jih 32 odstotkov meni, da lahko obstoječa vlada nadaljuje svoje delo.

Glede LB skoraj polovica podpira stališče Slovenije

Anketiranci so tudi pojasnjevali, kaj menijo o najnovejši zaostritvi na relaciji Ljubljana-Zagreb zaradi vprašanja Ljubljanske banke. Skoraj polovica vprašanih oz. 49 odstotkov podpira stališče Slovenije, da je rešitev LB pogoj za ratifikacijo hrvaške pristopne pogodbe, 36 odstotkov vprašanih jih tega ne podpira, 15 odstotkov vprašanih pa se ni moglo opredeliti.

Več kot dve tretjini sodelujočih v anketi Dela ne odobrava odločitve Vatikana, da upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojzija Urana pošlje v Trst. Takšnega ukrepa ne podpira 69 odstotkov vprašanih, 17 odstotkov se jih strinja z ukrepom Svetega sedeža, 14 odstotkov pa se jih ni hotelo ali znalo opredeliti.

Telefonsko anketo je za uredništvo Dela 25. in 26. julija na vzorcu 400 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.