"Občine ne moremo zalagati državnega denarja. To za nas pomeni čisto blokado. Lahko ostanemo samo dolžni in nato plačujemo še zamudne obresti ali pa sicer poravnamo iz naše blagajne, a to pomeni, da vse preostale naše dejavnosti stojijo," pojasnjuje Nataša Kumar, ki na idrijski občini skrbi za izvedbo projektov s področja kohezije.

Večje občine denar lahko založijo, manjše ne

Občine posebej jezi, ker ministrstva sredstva zadržujejo v času gradbene sezone, ko občine hitijo z dokončevanjem naložb in je zahtevkov za izplačilo največ. V Idriji denimo že lahko zaprosijo za naslednje izplačilo 150.000 evrov, a se sprašujejo, kdaj jih bodo dobili. O veliko večji številki terjatev do države poročajo z novogoriške občine. Tam jim država še vedno dolguje skoraj milijon evrov za gradnjo Goriškega muzeja v Solkanu.

Na službo vlade za lokalno samoupravo oziroma zdaj ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so z občine poslali 12 zahtevkov za izplačilo, zadnji štirje v višini 937.368 evrov so še neporavnani. Občina je denar založila sama in izvajalce poplačala v rokih. Prav tako od konca lanskega leta in letošnjega marca čakajo na skupno nekaj manj kot 10.000 evrov za sofinanciranje nadzora in strokovnega svetovanja pri projektu varovanja vodnega vira Mrzlek. Izvajalcu, družbi Projekt, so zato račun poravnali iz občinskega proračuna. Prav tako so morali iz občinskega proračuna založiti 33.500 evrov za obveščanje javnosti o že omenjenem projektu Varovanje vodnega vira Mrzlek. Zahtevek za izplačilo so poslali maja, rok plačila je že zapadel.

Novogoriška občina je ena večjih in si "kreditiranje" države lahko privošči, manjše pa si tega ne morejo privoščiti in same postajajo dolžnice izvajalcem. Po javni izpostavitvi problema so zdaj nekatere občine dobile zagotovilo, da bo denar vendarle izplačan do konca julija.

Ministrstvo za finance: Kriva so resorna ministrstva

Na finančnem ministrstvu so nam včeraj zanikali informacijo, da ne izvajajo izplačil pripadajočih sredstev občinam iz državnega proračuna oziroma da jih zadržujejo. Zagotavljajo, da so bili do zdaj vsi nalogi, ki so bili ministrstvu predloženi za izplačilo, tudi izplačani.

"Težava je v tem, da resorna ministrstva ne predložijo nalogov za izplačilo, razlogi, ki povzročajo težave posameznim ministrstvom, pa nam niso znani," so sporočili z ministrstva. Priznavajo pa, da se v zadnjem času nanje obračajo številne občine, saj še niso prejele sklepov in odločb o odobrenih sredstvih, čeprav smo že v drugi polovici proračunskega leta. Dodatne težave opažajo pri tistih občinah, ki so potrebno dokumentacijo za izplačilo pristojnemu ministrstvu že poslale, v nekaterih primerih celo založile določen del sredstev, denarja za poplačilo pa niso prejele kljub zakonsko zapadlim rokom.

To je bilo po besedah ministrstva tudi razlog, da so občinam poslali vprašalnik in jih zaprosili za podatke, kje nastajajo problemi in na katerih področjih se srečujejo s težavami pri izplačilih sredstev iz državnega proračuna, proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij. Na podlagi tega bodo resornim ministrstvom predlagali ustrezne rešitve za boljše koriščenje omenjenih sredstev.

Denar v prvi polovici avgusta

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kamor roma največ zahtevkov za sofinanciranje gradnje lokalne infrastrukture, pojasnjujejo, da so morali zaradi gospodarske krize v nekaterih primerih podaljšati izvajanje projektov v leto 2012. To pa je pomenilo tudi sklepanje dodatkov k že sklenjenim pogodbam in zagotavljanje dodatnih sredstev, ki jih v času rebalansa proračuna na ministrstvu niso mogli v celoti zagotoviti.

Skupaj z ministrstvom za finance jim je zdaj uspelo zagotoviti 20,6 milijona evrov sredstev za izvedbo teh projektov, zato lahko tiste občine, ki so čakale na povečanje sredstev, izplačila pričakujejo predvidoma v prvi polovici avgusta. Sicer pa na omenjenem ministrstvu še dodajajo, da nimajo informacij, da bi prihajalo do kakršnih koli zamud.