V pismu predsedniku državnega zbora Gregorju Virantu sta sopredsednik EJP Joel Rubinfeld in slovenski član EJP Igor Vojtic med drugim poudarila, da je obredni zakol šekita (shechita), po katerem živali ne omamijo, ključni element judovske tradicije in religije, ki ga z nacionalno zakonodajo ni mogoče spremeniti ali odpraviti. A na Švedskem, denimo, so to storili.

"Obredni zakol šekita je izrecno zapovedan v petih Mojzesovih knjigah Stare zaveze ter je sestavni del judovskega življenja in vrednot," med drugim piše v pismu EJP. V njem je tudi opozorilo, da bo slovenski državni zbor, če bo sprejel predlagano prepoved obrednega zakola šekita, Judom v Sloveniji zanikal versko svobodo in hudo kršil njihove temeljne človekove pravice, zato bi takšen zakon romal v ustavno presojo.

V zakol le omamljene živali

Za kaj gre? Veljavni zakon o zaščiti živali v 25. členu že zdaj prepoveduje zakol živali brez omamljanja, s to razliko, da lahko Vurs izjemoma dovoli obredni zakol, ne da bi živali poprej omamili. Predlagana nova ureditev pa zapoveduje omamljanje tudi pri obrednem klanju, razen če gre za zakol perutnine, kuncev in zajcev zunaj klavnice, za domačo porabo.

Na veterinarski upravi menijo, da takšen ukrep nikakor ne pomeni omejevanja verske svobode, saj Slovenija s prepovedjo klanja živali brez omamljanja ne ukinja trgovanja z mesom in mesnimi izdelki, zato bo tudi v prihodnje pri nas dostopno meso košer (meso živali, zaklanih v obrednem zakolu šekita) iz drugih držav. Na Vursu so tudi prepričani, da predlagana sprememba zakonodaje ne bo spremenila obstoječega stanja, kajti še nikoli doslej niso dobili nobene vloge za obredno klanje brez omamljanja. Torej gre za načelno vprašanje pravice ali prepovedi. Po naših informacijah je judovska skupnost, živeča v Sloveniji, meso košer pred prazniki kupovala v tujini, zlasti v Avstriji in Italiji, judovskega obrednega zakola pa v Sloveniji ni bilo zato, ker nobena klavnica ni tehnično opremljena zanj.

Smrtni strah do izgube zavesti

Tradicijo obrednega klanja poleg judovske pozna tudi islamska vera. Obema je skupna zahteva, da mora biti žival ob zakolu pri zavesti, torej ne sme biti omamljena, da bi zagotovili ustrezno izkrvavitev. Medtem ko islamske skupnosti po svetu različno strogo vztrajajo pri prepovedi omamljanja in lahko za meso halal (po koranu izraz za dovoljeno) šteje tudi tisto, ki je bilo pridobljeno z omamljanjem živali pred zakolom, pa judovski verski zakol striktno poteka brez omamljanja.

"Težava, do katere navadno pride v državah, kakršna je tudi Slovenija, kjer je splošna javnost zelo občutljiva za nepotrebno trpljenje živali, je večslojna," so nam pojasnili na Vursu. "Na eni strani imamo stroko z znanstvenim zaledjem, ki po vsem svetu enotno zagotavlja, da klanje brez omamljanja živali povzroča trpljenje. Gre za bolečino ob rezu v vratne žile kakor tudi za izkušnjo smrtnega strahu, ki trajata vse do izgube zavesti zaradi padca krvnega tlaka, povzročenega z izkrvavitvijo. Izguba zavesti navadno nastopi po nekaj deset sekundah, zaradi anatomskih značilnosti in prepletenosti vratnih žil pa je lahko pri govedu ta čas veliko daljši. Klanje brez omamljanja po znanstvenih ugotovitvah predstavlja veliko tveganje za dobrobit živali v postopku zakola. Meso, pridobljeno z zakolom brez omamljanja, ni bolje izkrvavljeno kot meso, pridobljeno z zakolom s poprejšnjim omamljanjem. Na drugi strani imamo pomembno vprašanje verske svobode in tradicij, ki na osnovi verovanja bolj ali manj strogo zahtevajo klanje brez omamljanja," pojasnjujejo na veterinarski upravi.

Slovenija se z nameravano prepovedjo klanja brez omamljanja zgleduje po Švedski. Ta država s številčno judovsko skupnostjo je tak ukrep namreč že sprejela. Na podlagi nove evropske uredbe o zaščiti živali pri usmrtitvi, ki je bila sprejeta septembra 2009, veljati pa bo začela 1. januarja 2013, namerava tudi naša država izkoristiti pravico in sprejeti strožje predpise na področju zaščite živali pri obrednem zakolu. Če bo tak zakon sprejet, bo dovoljeno le tisto obredno klanje, ki dopušča poprejšnje omamljanje živali. Pri nas so trenutno štiri perutninske klavnice, ki so nosilke islamskega certifikata halal in bodo lahko po zagotovilih veterinarske uprave izdelke halal nemoteno proizvajale tudi v prihodnje. Vse meso halal v Sloveniji je namreč iz zakola živali, ki so bile poprej omamljene in med zakolom niso bile pri zavesti.

Nosilka certifikata halal je tudi Perutnina Ptuj. V tem podjetju pravijo, da halal na območjih, kjer živi islamska skupnost, danes ni le trend, ampak nujnost. Omenjeni certifikat v Sloveniji podeljuje mešihat islamske skupnosti, a ne za posamezne izdelke, temveč za ves proces predelave, ki jamči, da so živila pripravljena v skladu z zahtevami kakovosti, ki spoštujejo kulturne, sociološke in druge razlike islamske veroizpovedi. Na vprašanje, kako poteka pri njih zakol živali za proizvode, ki nosijo certifikat halal, nam v Perutnini Ptuj niso odgovorili. Po podatkih, dostopnih v literaturi, pa velja, da morajo biti glave teh živali pred zakolom obrnjene proti Meki, na vzhod, in da mora biti pri klanju navzoč islamski pooblaščenec.

Kmetijski minister se lahko o vprašanjih zaščite živali posvetuje s strokovnim svetom za zaščito živali, ki ga vodi dr. Erih Tetičkovič. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je strokovni svet že pozvalo, naj se zavzame za odpravo obrednega klanja, še zlasti tistega brez poprejšnjega omamljanja živali. Tetičkovič osebno zakolu brez omamljanja odločno nasprotuje, pridružuje pa se mu tudi Dejan Židan, bivši kmetijski minister in zdajšnji predsednik državnozborskega odbora za kmetijstvo, ki je po izobrazbi veterinar. Takole pravi: "Nasprotujem obrednemu klanju, ki zahteva klanje živali pri zavesti, brez omamljanja. Če bo takšna prepoved zapisana v noveli zakona o zaščiti živali, jo bom vsekakor podprl, saj bo s tem Slovenija naredila nekaj koristnega. Civilizacija je namreč dosegla napredek, ki se mu moramo vsi prilagajati. Danes ljudje ne skrbimo več le zase, ampak tudi za živali, zato jih ne mučimo po nepotrebnem."

O obrednem klanju so razpravljali tudi na veterinarski zbornici. Njen predsednik dr. Borut Zemljič pravi, da so sprejeli stališče, da je to stvar politične razprave, v katero se za zdaj ne bodo vmešavali. Dodal pa je, da veterinarji nimajo pripomb na predvidene spremembe zakona o zaščiti živali. Kot predstavnik Slovenije v dveh delovnih skupinah za spremembo evropske zakonodaje na področju dobrobiti živali Borut Zemljič zastopa stališče evropske komisije in obeh delovnih skupin, "da je obredno klanje brez omamljanja nedopustno, saj povzroča živalim nepotreben strah in bolečino". Zemljič napoveduje, da bo nova evropska zakonodaja s področja dobrobiti živali prepovedala obredno klanje: "EU bo predpisala prehodno obdobje, po katerem nikjer v EU ne bo več mogoče dobiti mesa košer."